четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: откъде да намеря пари?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме как да организираме дейността си, а сега трябва да си изясним откъде да намерим пари?
Въпросът за финансирането на бизнеса често плаши и затруднява дори и най-амбициозните предприемачи. Световна практика е начинаещите предприемачи да започват своята дейност със заем. По този начин те получават много по-големи възможности за успешен старт и развитие.
Разбира се, ако възможностите ви позволяват, можете да започнете и със собствени средства или да комбинирате няколко източника на финансиране.
Най-разпространени са:
- Банков кредит. Това е заем, който се отпуска от банката на предприемач за извършване на дейност. Кредитоискателят трябва да предостави на банката гаранция за това, че ще изплати заема си. Тази гаранция най-често представлява залог на някаква собственост – имот, земя, съоръжения, стоки и др.
Освен това кредитополучателят трябва да изплати заема си към банката с лихва и в определени срокове.
- Кредит по програма за подпомагане на бизнеса. В страната на местно равнище функционират различни програми за подпомагане на малкия и средния бизнес. Те отпускат заеми с по-добри условия за начинаещи предприемачи (по-ниски лихви, по-дълъг гратисен период). Освен кредитиране тези програми предлагат и консултации за процедурата на кандидатстване за креюдит и попълване на необходимите документи.
Лизинг или изплащане на части е удобна форма на финансиране, при която получавате необходимите ви материални ресурси – машини, офисоборудване, транспортни средства и др. – веднага, като не плащате за тях наведнъж, а на отделни вноски, разсрочени във времето.
Пример:
Тъй като нямам достатъчно налични средства да започна бизнеса си, ще кандидатствам за кредит. Проверих условията на банките в Плевен, както и на регионалните програми за кредитиране на частен бизнес и реших да подам документи. Ще кандидатствам за средства за закупуване на офисоборудване и за покриване на разходите по ремонта и поддръжката на автомобила. Част от офис-
оборудването – телефон, факс, компютър - ще взема на изплащане от местна фирма.
Планирам на по-късен етап, с разширяване на бизнеса, да поискам втори кредит за закупуване на още един товарен автомобил с хладилна камера.
Полезни съвети:
Ако искате да кандидатствате за кредит, потърсете програма, която е подходяща за вашата дейност, нужди и възможности.
Преди да кандидатствате за кредит, трябва да изготвите бизнесплан, по който кредитиращата институция ще ви оценява.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как се прави бизнесплан?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна
- Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си

данни: екак.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар