четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст поставихме въпроса "с какво разполагаме", идва ред да поразсъждаваме върху това какви възможности ми дава регионът, в който живея?
След като прецените всичко, с което разполагате и с което можете сами да си помогнете, проучете възможностите, които ви предоставя мястото, където живеете.
- традиционно развити дейности за региона – промишлена дейност, селско стопанство, занаяти, услуги и др.
- подходящи природни и климатични условия и ресурси – плодородна почва, климат, подходящ за отглеждане на определена култура, и т.н.
- инфраструктура на населеното място – развитието на търговската мрежа, транспортните услуги, банковото обслужване в региона.
- местни програми, насочени към развитие на малкия и средния бизнес. Потърсете във вашата община или местното бюро по труда информация за програми на местно равнище, насочени към новостартиращи фирми. Голяма част от тях предлагат безплатни консултации, нисколихвени кредити, обучение.
- възможности за наемане на работна ръка – проучете дали във вашия регион има достатъчно квалифицирани и трудоспособни хора, които да наемете или чиито услуги да използвате в бизнеса си.
- развитието на частния бизнес в съответ ния регион – има ли във вашия регион много частни фирми и с какво се занимават. Нали чието на добре развит частен бизнес означава, че има условия и потенциал за развитие на региона. Това е предимство при започването на малък бизнес.
- традициите на местните хора – за да се ориентирате по-добре и да се предпазите от грешки, обърнете внимание и на това какво традиционно харесват хората от вашия регион, на какво се противопоставят (какво не биха приели).
Пример:
Плевен е областен град с развита инфраструктура, с голям брой население и много околни села. Промишлеността и земеделието са добре развити. Има предприятия, които работят предимно за износ. Но повечето малки частни фирми се занимават с търговия с хранителни продукти, битови стоки и дрехи.
Търговската мрежа е добре развита. В Плевен работят и клонове на различни банки. Безработицата в града обаче е висока и потребителите разполагат с ниски доходи.

В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: какво се търси на пазара?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам

Няма коментари:

Публикуване на коментар