четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст се опитахме да разберем какво се търси на пазара, сега трябва да си изясним какво всъщност искаме да постигнем?
Вече знаете с какво ще се занимавате и сте решили да направите собствена фирма. Това обаче е само началото.
Предстои ви да започнете да планирате дейността и целите си. Това означава да определите какво искате да постигнете в краткосрочен (до 1 година) и в дългосрочен период след стартирането на дейността си.
Помислете как ще развиете услугата или продукта, който предлагате – качество, цена, реклама, дистрибуция. Планирате ли да разширите бизнеса си с услуга или продукт, който допълва основната ви дейност?
В първата година след започването на дейността си трябва да насочите вниманието си основно към разходите, които правите. Ако планирате добре разходите си и се стараете да постигате добър баланс между разходи и приходи, по-бързо ще започнете да печелите.
В дългосрочен план трябва да планирате как да разширите дейността си и да увеличите размера на продажбите. Това може да стане, като вложите средства (собствени или от заем) в ново оборудване, наемане на повече персонал, повишаване на качеството на предлаганите стоки или услуги, започване на дейност, допълваща основната, както и чрез реклама и различни форми за популяризиране на фирмата.
Пример:
Мога да нарека фирмата си „Плевен Транс“. В началото ще се занимавам предимно с транспортиране на хранителни стоки. За популяризиране на дейността си ще разчитам на лични контакти и срещи с клиенти, тъй като нямам достатъчно средства за реклама.
Когато си стъпя на краката, бих могъл да разширя дейността, като предлагам и дистрибуция на бира и безалкохолни напитки. Тази дейност отлично ще допълва основната ми – транспортните услуги, и би била много успешна през летния сезон. Надявам се също така да повиши значително продажбите и печалбата ми.
Затова трябва да предвидя и средства за закупуване на нов камион, оборудван с хладилна камера. При всички положения с увеличаването на клиентите ще трябва да предвидя и разходи за поне още един товарен автомобил.
Ако успея, ще го направя със собствени средства, но, ако не мога, ще проуча възможностите за кредит от банка или по програма за подпомагане на малки предприятия.
В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: как да организирам дейността си?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара

Няма коментари:

Публикуване на коментар