четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст поставихме въпроса за плюсовете на вашето населено място, идва ред да помислим за това какво се търси на пазара?
След като сте направили импровизирано проучване на възможностите, които предлага вашият регион, помислете как това, което вие знаете или умеете, може да се развие като бизнес на местния пазар. Насочете вниманието си към потребностите и нуждите на потребителите.
Можете да се насочите към продукт или услуга, които липсват или не достигат на
вашия пазар, но хората биха ги ползвали.

- Можете също така да подобрите качеството на продукт или услуга, които вече
присъстват на пазара (например нарязан и опакован хляб).
- Успешна тактика е и да заложите на продукт, който вече се предлага на пазара, но при по-добри условия за потребителите (например кафене с климатик за по-голямо удобство на посетителите).
Когато решите какво ще предлагате на пазара, трябва да помислите и за цената на вашия продукт или услуга. Обърнете внимание на следните няколко фактора при определяне на цената. Тя трябва:
- да покрива разходите, които правите за производството на вашия продукт или
предлагането на дадена услуга, но освен това трябва да ви носи и печалба
- да е съобразена с това, което потребителите могат да си позволят
- да е съобразена с цените на конкурентите (ако има такива).
Пример:
В Плевен хората не получават високи доходи, следователно не мога да развивам бизнес със скъпи и луксозни стоки и услуги. Освен това нямам достатъчно опит и знания за търговска дейност. Бих искал да се занимавам с това, което мога най-добре – да шофирам.

В каква област обаче мога да реализирам идеята си? В Плевен хората купуват предимно хранителни стоки и стоки за бита. Магазините, които ги предлагат, обикновено поръчват стоката си от доставчици извън града и им се налага да я превозват със собствени автомобили, което в много случаи им е неудобно и им коства много време.

Моята фирма би могла да поеме превоза на хранителните стоки от доставчиците до магазините в изискваните от собствениците срокове. Най-много разходи ще се наложи да правя за гориво и поддръжка на товарния камион. Цената ми ще включва тези разходи и ще си съобразя надценката с възможностите на собствениците на магазините. Бих могъл да се договоря с всеки конкретен клиент за цената на услугата в зависимост от разстоянието, на което ще трябва да транспортирам стоките, количеството и вида им.

В Плевен има още три фирми, които се занимават с транспортна дейност, но аз бих могъл да заема своето място на пазара с добри цени и коректно изпълнение на изискванията на клиентите.

В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: какво искам да постигна?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място

Няма коментари:

Публикуване на коментар