четвъртък, 5 януари 2012 г.

Какво означава да имате собствен бизнес?

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Поради тази причина нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
Започваме с темата "Какво означава да имате собствен бизнес?"
На първо място, това ви носи голяма свобода и финансова независимост. Работите за себе си и усилията, които полагате, ви носят печалба. Независимите предприемачи разполагат с много възможности за разрастване на дейността и увеличение на доходите. Не на последно място, управлението на собствен бизнес е вълнуващо и можете да придобиете много нови способности и практически знания.
Но собственият бизнес е също и голяма отговорност. Затова е много важно още в началото да сте сигурни, че сте готови да посрещнете предизвикателствата и рисковете на едно ново начинание.
Предлагаме ви да започнете, като си отговорите на следните въпроси:
- Мога ли да взимам самостоятелни решения и да поемам цялата отговорност?
Като предприемач всичко ще зависи само и единствено от вас. Често ще ви се налага бързо да взимате важни решения дори в стресови ситуации.
- Имам ли нагласата и физическата възможност да се справям със собствен бизнес?
Управлението на собствена фирма изисква и много усилена работа – понякога дори по 12 часа на ден, 7 дни в седмицата.
- Умея ли да общувам с хора?
В дейността си ежедневно ще общувате с най-различни хора – подчинени, клиенти, доставчици, банкови служители, консултанти и т.н. Ще трябва да имате различен подход към всички и да се справяте успешно дори с взискателни клиенти, некоректни партньори и др.
- Добър организатор ли съм? Мога ли да планирам дейността си?
За успешния бизнес от решаващо значение са планирането и добрата организация на производството, приходите, разходите, сроковете за изпълнение и т.н.
- Достатъчно мотивиран ли съм?
Голямата отговорност е натоварваща и изтощителна, но вашата мотивация и хъс
могат да ви помогнат да се справите успешно дори в изключително трудни моменти.
- Мога ли да разчитам на подкрепата на семейството си?
Началото на самостоятелната ви дейност може да е натоварено и затова е много важно да получавате разбиране и съдействие от близките си.

Ако вече сте твърдо убедени, че искате да започнете собствен бизнес, не пропускайте следващите части от поредицата, която ще ви помогне в първите ви крачки в управлението на самостоятелна дейност.

В следващите текстове ще научите как да:
- да се ориентирате в пазарната ситуация и да изберете предмета на своята дейност
- да определите най-подходящата юридическа форма за извършване на дейността си
- да финансирате бизнеса си
- да представите и защитите предприемаческите си идеи в бизнесплан
- да регистрирате фирмата си
- да планирате началните си разходи
- да прилагате българските счетоводни стандарти
- да плащате данъци и осигуровки
- да изберете обслужваща банка


изтоник: екак.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар