четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст се опитахме да разберем какво искам да постигна, сега трябва да си изясним как да организираме дейността си?
Когато започвате бизнес, можете да създадете фирмата си сам или в съдружие с други лица – членове на семейството ви, близки, приятели. Ако сте решили да привлечете други хора в управлението на бизнеса си, възниква въпросът, как ще поделяте отговорностите и съответно печалбите.
Пример:
Тъй като искам да направя малка фирма и не разполагам с достатъчен капитал да основа ООД, реших да извършвам дейността си като ЕТ, чийто управител ще бъда аз.
За уреждане на тези взаимоотношения българското законодателство предлага различни възможности за организация на фирмата. Те се наричат правни форми и определят началния капитал, с който трябва да започнете, отговорностите и задълженията на собствениците, както и разпределението на печалбите и загубите.
Най-подходящи за развитие на малък частен бизнес са формите Едноличен търговец (ЕТ) и Дружество с ограничена отговорност (ООД).
ОсобеностиЕдноличен търговецДружество с ограничена отговорност
Участие с начален капиталОсигурява сам целия капитал на фирмата.Съдружниците участват с различни дялове в капитала на фирмата.
ОтговорностиОтговаря неограничено за дълговете на фирмата с фирменото и личното си имущество.Съдружниците носят лична отговорност до размера на дяловите си вноски в капитала на дружеството.
УправлениеОтговаря сам за управлението на фирмата. Може да си назначи и помощник.Извършва се от общо събрание на съдружниците, където всеки от тях има право на един глас, и от управител (управители), който може и да не е съдружник.
Разпределение на печалбатаСобственикът получава цялата печалба.Съдружниците разпределят печалбата помежду си в зависимост от участието си в общия капитал на фирмата.
ПредимстваЛесно се създава и ликвидира. Собственикът притежава пълна търговска свобода и възможност да налага своя стил в управлението. Получава цялата печалба.Отговорността на съдружниците е ограничена до техните дялове в капитала. Съдружниците имат широки права в управлението на дружеството. Има възможност за учредяване на Еднолично ООД (ЕООД).
НедостатъциКапиталът на фирмата е ограничен до възможностите на собственика, а възможностите за външно финансиране са малки. Рисковете от дейността се поемат само от собственика.Строги законови изисквания при промяната на основния капитал.
ПриложениеТърговия, производство, услуги.Промишленост, строителстро, транспорт, търговия, услуги
Полезни съвети:
Според Закона за занаятите можете да извършвате дейност и като занаятчийско предприятие. Тогава пак трябва да изберете правна форма за бизнеса си, но също и да се впишете в регистъра на занаятчиите. Всяка регионална занаятчийска камара води регистър на занаятчиите от нейния регион.
Според Закона за подпомагане на земеделските производители можете да
извършвате дейност и като частен земеделски стопанин. Това е различно от описаните правни форми и ви дава някои предимства като производители на земеделска продукция с цел продажба. Ако изберете да сте частен земеделски стопанин, трябва да се впишете в регистъра на земеделските производители към Министерството на земеделието и горите.
Подробна информация за правните форми за извършване на дейността си можете да намерите в Търговския закон, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на земеделските производители.
Консултации може да получите от специалисти в регионалните бюра по труда.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: откъде да намеря пари?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна

данни: екак.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар