понеделник, 7 май 2012 г.

Камини с фабрично изработена метална камера


Камините с фабрична метална камера са едно от най-съвременните решения за отопление при камините защото разделя напълно двете групи дейности при изграждането на самата камина. Фабрично изградената и метална камера способства за идеалното горене и максимална топлинна ефективност , липса на пушек в помещението ,безопасност от пожар и много др.  Няма условия за мястото на което се поставя , единственото важно нещо е комина с който се свързва да отговаря на нуждите на камината. Важното при този тип камини е производителя – въпреки ,че могат да бъдат възпроизведени тези видове камини и от занаятчия едва ли крайният резултат ще е толкова задоволителен заради сложността най-вече при автоматичното регулиране на процеса на горене.
 По друг начин стои въпросът с изграждането на конструкцията около горивната камера – тя може да се поръча комплект от производителя (най-лесното, но и най-скъпо решение), да се възложи на фирмата доставчик на камерата (също скъпо решение), или пък сами да проектирате нейния външен вид и използвани материали, след което да запретнете ръкави, или пък да си намерите добър майстор.
Задължително снабдената с остъклена врата камина може да се използва и като открито огнище. Особено удобни са конструкциите, при които вратата се повдига и може изцяло да се скрие в облицовъчната конструкция. При работа с отворена врата к.п.д обаче пада до около 30%. При плътно затворена врата този коефициент се вдига над 70%. Повечето от фабрично произведените метални горивни камери са приспособени освен дърва да горят и въглища или брикети. Това вече позволява използването им като ефективни отоплителни прибори.
Камините с метална камера задължително се изграждат така, че около металното тяло и металният кюнец да се образува въздушна риза. През отвори, разположени в най-ниската й част, близо до пода, се засмуква студен въздух. Той се нагрява силно и след това отново се подава в помещението. По този начин се увеличава полезното действие на самата камина.