понеделник, 29 септември 2014 г.

Качествени тренинги и обучения

Качествени тренинги и обучения
Качествени тренинги и обучения
Качествените тренинги или обучения са жизненоважни е периода на финансова криза. Чрез обучение на персонала вие инвестирате директно в качеството на предлаганите от фирмата Ви услуги. Обучението на персонала е жизненоважно и поради факта, че спомага за по-добра оптимизация на работния процес, сплотяване на колектива и изграждане на редица навици и възможности във работните ви кадри. За да е качествено едно обучение на първо място е необходимо да проверите лекторите и материалите чрез които се провеждат семинарите. Не на последно място е необходимо и да проверите дали се издава сертификат за проведеното обучение. Още по темата четете на: http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/131

сряда, 13 август 2014 г.

Кои са основните способности за реализиране на успешен бизнес?


В сегашни дни все повече хора се стремят към реализиране на успешен бизнес, чрез различни методи за реклама. Това е разбираемо, защото достигането на тази идея ще доведе до самостоятелност, по-високи доходи, развиване на личните творчески способности и реализиране на личния потенциал на отделната личност. За трансформирането на желанието в реалност са необходими редица личностни умения, също и готовност за решаване на много основни въпроси. Сред тях са въпроси, като: „Кои са най-значителните умения за реализиране на доходен бизнес?”, „Съществуват ли хора, които са родени за бизнесмени и такива, които не са подходящи?”, „На какво се дължи фактът, че едни успяват, а други не?”. Отговорите на тези въпроси са изключително важни и се съхраняват във всеки един от нас. Това е така, защото всеки сам за себе си разбира, какво е подходящо за него, но това до голяма степен е продиктувано от нашия житейски и професионален опит. Опитът и знанията му ще допринесат за повишаване на неговия имидж, чрез различните методи за реклама – сайтове за обяви, статии и визитки. Освен това много важна роля играе самооценката, както й психологичните особености около отделния индивид.

Ние вярваме, че няма гарантиран метод или ограничение на характеристиките, които позволяват задоволително реализиране в бизнеса. Просто всеки човек трябва обстойно да прецени своите силни и слаби страни, която преценка да е резултат от безпристрастни обстоятелства за своята индивидуалност. В противен случай би могло да се стигне до объркване, резултат от неадекватна самооценка за индивидуалните качества. Високата и неадекватна оценка може да доведе до авантюри, които да са извън възможностите на личността. Което да остави необратими белези на разочарование от неуспеха, които да са резултат от сложни, непосилни начинания. От друга страна бизнесменът с недостатъчна аз концепция няма да има увереността да разгърне своите умения, въпреки своя огромен потенциал.

Според нас има хора, които са по-подходящи за изпълнението на собствена бизнес идея, поради съществуване на характеристики, които са типични за личността на успешния бизнесмен. Тези качества се придобиват или са част от личността на индивида, резултат от неговия темперамент. Но тези качества до голяма степен са обусловени от различните видове бизнес. В настоящия свят съществуват множество различни възможности, които от своя страна изискват различни личностни особености. Истината е, че всеки е подходящ, стига да открие своите силни страни и опредмети този свой потенциал. Не всички хора първоначално ще разполагат с целия набор от психологически качества на успешен управител. Но при голямо желание и работоспособност винаги може да се развие и липсващото звено.

Множество хора стартират собствен бизнес, но малко от тях успяват да постигнат бизнес успех. Познатата днес психология ни дава много инструменти, които могат да са полезни за младия и трудолюбив предприемач. В тази статия ще обърнем внимание на някои от качествата, които са необходими за развиване на успешен бизнес.

Основни качества:

1. Решителност, дисциплина и трудолюбивост за достигане на поставените задачи.

2. Широка скроеност и умение за сработване с различни хора, дарба за решаване на конфликтни ситуации.

3. Храброст и готовност за вземане на лични решения. Вслушване в личната интуиция и решимост при вземане на трудни решения.

4. Интуиция за откриване на съществените неща, онези, от които потребителите се нуждаят в момента.

5. Зрялост и практичност. Знание и желание за повишаване на фирмения имидж и авторитет.

6. Умение за поемане на рискове и упоритост в постигане на поставените цели. Готовност за изправяне пред проблемите, които понякога могат да изглеждат и безнадеждни. Изправяне пред предизвикателствата с вяра в успеха, дори и след провал в дадено начинание.

7. Любов към живота и стремеж към нови изпитания.

8. Силно изразено качество, което Ви разграничава от конкуренцията и би могла да ви даде предимство при осъществяване на дадена идея.

9. Увереност в себе си и своите способности.

10. Готовност и желание за увеличаване на фирмения имидж и нареждането й сред други топ фирми и топ сайтове.

11. Умение за ясен анализ на събитията, който да гарантира, че всяко начинание ще се подбира в съответствие с неговите силни и слаби страни.

Познати са още редица характеристики, които могат да бъдат изброени, като основа за реализиране на сполучлив бизнес. Не бива да изпускаме да посочим, че всеки човек сам по себе си се откроява и съвкупността от неговите собствени особености го прави уникален. Тази уникалност е най-важна в живота и бизнеса, което ни дава възможност да се отличаваме от останалите във всяка сфера от действителността и бизнеса. Основавайки се на този факт, дори и при присъствието на всяко едно от изброените качества, не може да бъде гаранция за постигане на финансов успех. Въпреки това си заслужава да се правят опити, защото дори и най-сполучливите предприемачи не са държали в ръце готова рецепта за техния успех.

Ще имам ли подходяща работа?

Уместно ли е наемане на млади работници на работа, които са завършили своето образование и разполагат потребната квалификация и знания, но без целеви опит? Този значим въпрос би следвало да се проучва както от страна на работодателите, така и по отношение на търсещите работа лица. Фирмите са готови да влагат много средства за реклама и бизнес, което да повиши техният имидж. Осъществяването на тази цел се докосват до разнообразни методи, част, от които са интернет услугите за онлайн визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на първо място винаги си остава персоналът, който е и водещият инструмент за качествено справяне с дейността на фирмата. Затова в тази статия ще се спрем на трудностите при наемането на младите и без опит, но квалифицирани кадри. Затрудненията са свързани с хода на адаптация, което да доведе до неосезаеми загуби и за двете страни. Голям брой работодатели предпочитат да се доверят на опита на техните работници и доста по-рядко се доверяват на неопитни специалисти. Нещата се променят само в случаите, когато пазарът на труда в определен етап не разполага с персонал с нужния опит. Този факт поставя неопитните хора в неблагоприятна ситуация по отношение на останалите кандидати, които притежават придобит опит въпреки своите личностни особености и минала квалификация. Този проблем се усложнява още повече, особено в ситуацията на икономическа криза, когато работните места се ограничат и на много хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни случаи не се разрешава на неопитните специалисти да се докажат на новата работа, въпреки че в предходната си месторабота са наложили се и опитни експерти. Много често около населението се налага общоприетото разбиране, че образованието в България е на изключително ниско равнище. Налага се обстоятелството, че младите специалисти се дипломират без нужната рутина и практическа подготовка. Този факт трябва да се вземе под особено внимание и сериозно да се работи в тази насока. Необходимо е да се предостави вариант на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено изучаване на сухия и силно теоретичен материал. Важно е да се променят изцяло програмите за обучение в България, защото наученото е важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и дискриминирането им напълно от пазара на труда. Като не им се дава вариант за развитие и натрупване на опит, което да им даде шанс да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, поради факта, че те самите нямат вина за проблемите на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото дипломиране те показват, че имат нужния стремеж и решителност за справяне. Освен това са придобили много нови знания и компетенции, които да ги изтласкат напред. Трябва да се вземе под внимание фактът, че сегашните млади висшисти могат да бъдат много полезни. Те притежават много по-високо ниво на техническо знание. Тук се включват и по-високи компютърни познания. Това може да подобри работния процес и ще допринесе за разрешаване на много затруднения и задачи. Тук се включват случаите на типични повтарящи се задачи, които могат да бъдат разрешени, чрез използване на компютърни програми. Следенето на информация по определени въпроси в интернет, също може да е от значителна полза. Казаното до тук ни дава възможност да направим извода, че назначаването на работа на неопитни специалисти крие известни рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематнаемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на неопитния специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

събота, 12 юли 2014 г.

Какво да знаем за камини на пелети

Полезна информация , която задължително да знаем за пелетните камини. Полезна информация свързана с начина на работа и действие на камините.

Повече тук : какво да знаем за камини на пелети

четвъртък, 3 юли 2014 г.

Betting at Sportsbook

There are hundreds of sports betting sites online and it is hard to find the good ones, avoid the bad ones and protect yourself from being ripped or scammed. A lot of people who gamble online on sports are worried about the security and safety of their money, because no doubt there are various fraudulent sports betting sites on the internet that are only formed to cheat customers by taking their money and do not return it.
Skipping over the bad sites is in fact easier than it may sound. Fake sports betting sites usually do not put too much effort into making their sites look genuine. Such sites do not provide a phone number or toll free number to their customers. Their customer service is not available 24/7 and do not respond all the time in a day.

Sticking to well-known brands that you recognize or sites that have good reviews and lots of community activities will keep you and your credit card out of trouble.
Some of the best sports betting sites are: Betfair, Bet 365 as well as Skybet. It is best to sign up to a few sports betting sites so you can shop around for betting odds and promotional offers.
Once you have found the most suitable site for you, half of your job is done. Now all you have to do is to open an account or register in the site and follow the instructions. Most of these online sites have the option of using your credit card, thus making it even more convenient. All that is remaining now is to have enough money in your account and start placing bets.

In conclusion, betting on a legal site by keeping in mind all the necessary statistics can help gamblers earn a great deal of money.

Why I sold my business

In every businessman’s life comes a point where it is time to give up. There are various reasons why one can forego their business and take a new step in their life. Some of them are social, others – financial. I’ve made a research on the most popular reasons for selling a business and the most common ones are retirement, divestment (releasing the value of your business so that it can be invested elsewhere), relocation, poor performance, moving on to other opportunities, etc. In my case I have learned the hard way that there isn’t a place for everyone on the market. Firstly, the capital I invested in the business didn’t regain as fast as I expected. It was at a late point when I realized that in most businesses it takes years to start making a profit. In most of the cases people running small businesses don’t have that much time.

Secondly, the taxes on the income turned out to be much higher than I expected. They were in fact so high that nearly half of my earnings went to their payment. Moreover, the paperwork which needed to be done was unbearable in its amount, especially for an unprepared person with almost no experience in that area, like me.

Thirdly, almost from the beginning the business started sucking back most of the profit and as a result I didn’t have as much resources as I expected to spend on anything else – if I wanted it to grow I had to reinvest a big part of my earnings. It wasn’t all about money, but time and energy as well. My free time shrunk drastically and at one point I had no time for either friends or family.
As I soon found out, these were not the only problems a small business owner can face. Paperwork and financial issues, however scary they are, can be overcome. With time you inevitably learn to manage your time and money and all the small problems subside. There is one problem that proves to be more persistent than the others – competition. By competition I mean, for example, a new supermarket being opened in your neighborhood. It will surely be better than your middle-class shop in some areas – by providing goods with better quality, selling them on lower prices or providing a wider choice to the customers. Surely, you can’t beat them in all of these areas – you must strive to find the right balance between the quality of the services you offer and their price. However, finding this balance can prove to be a hard, sometimes impossible task for many business owners, especially when they don’t have the resources of the big corporations to make market researches, surveys among the customers, etc.

All in all, these little and bigger challenges standing in my way made me eventually give up on my business and sell it. There wasn’t an exact moment in time when I realized I have to sell it. Actually, all of the things kept coming one after another and at one point I made the decision that it is time to throw away what seemed to me like a great idea before and move on.

The transition from outbound to inbound marketing and the future of online marketing

Some years ago, the only suitable way for a person to advertise his business was through what we now call “outbound” marketing. This type of marketing uses mainly aggressive methods like cold-calling, direct paper mail, the painfully annoying TV advertisements, spam, telemarketing, etc.
It worked great till it started becoming so annoying and aggressive that people blocked it out. There are countless of free tools to block the old generation outbound marketing. We have an AdBlock plugin for the popular browsers that hides the ads on web pages. There are apps and services for phones that will stop telemarketers contacting user's phone. You can watch your favourite shows on video sites online and avoid the commercials too. Despite of the fact that it is not as effective as before, the costs of ads are going up, drastically. A lot of web media for example charge over 10$ per CPM, which is 10$ per 1000 shows of your banner/ad and they do not guarantee any clicks/leads. So in the end you pay 10$ and your banners won't be even seen by half of the visitors, as some use AdBlock, some have JaveScript disabled, while there are also a lot of robots/spam bots that will use your impressions.

The outbound marketing has some cons for the advertisers too. Tracking the effects and the actual RoI on your advertisements is nearly impossible. You have no idea exactly how many people watched the TV commercial for example, as a lot of people leave the TV on and mind their own business but you still pay for it. You can't figure how many people purchased a product from your website because of a specific billboard, too. It is possible that a billboard on a city centre doesn't generate you even a single new fresh lead but a billboard on a small road generate a few and costs 10x less. No business likes such random things.

So it doesn't come as a surprise that some businesses especially startups and small businesses started using the alternative marketing - the inbound marketing. This is when a company earns his way in front of peoples eyes, instead of buying their interest. The goal of a high quality inbound marketing is getting fresh leads through search engines, social networks and referrals and in order to achieve it you should provide value to the end user. Also the inbound marketing is usually a two-way communication so it is way easier to measure its effects. One of the best and easiest ways to start using the inbound marketing is setting a blog for your company, where you should post high quality and relevant articles about your niche, helping your clients to solve different issues and share those blog posts in your social profiles. Usually these articles generate a fair number of natural shares in social networks and people are more willing to buy when your company/product is recommended by their friends.

The transition from old generation outbound (also called SPAM) marketing towards the modern inbound marketing is already a fact. Even big corporations started seeing the positives of it and it is widely used from small and medium businesses. Even Google AdWords one of the biggest platforms for buying traffic started using a lot of techniques from inbound marketing - tailoring the ads towards each and every user so the ads are more effective.


The future of online marketing? Google, the biggest website online is setting a new trend right now, as they combine both outbound marketing (AdWords), inbound marketing (search results, SEO) with big data analysis. Mobile ads? Or Google Glass ads? Whatever it is it should have the high conversions of inbound marketing and the big outreach of outbound marketing.

South West England

Your South west involving Great britain comprises of Gloucestershire, Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon, Cornwall, the town involving Bristol along with the Isles involving Scilly.Household to the most beautiful landscapes inside the entire United kingdom, your South west involving Great britain can also be a place that’s rich in history. Bath ended up being an important Roman town, with Stonehenge as well as Avebury inside Wiltshire becoming two involving England’s most crucial archaeological websites. The 2 significant cities in the region are generally Bristol as well as Plymouth.

сряда, 2 юли 2014 г.

Безвъзмездна инвестиция в млади предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име или да са свързани лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон) с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с  предложения бизнес план. Така ще може повече млади хора да започнат свой бизнес в страната.

Проектът е на финален етап на одобрение  и ще стартира в най-скоро време. Кандидатите трябва да нямат задължения към държавата и да са регистрирана фирма на свое име.

За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД илиЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи. Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности.

Цялата статия тук : 

събота, 28 юни 2014 г.

Обяснение на банковата система

Актуално - как работи банковата система и просто и ясно обяснено какво поражда положението в момента (28.06.2014г.) :

сряда, 25 юни 2014 г.

Летищни трансфери

Използвали ли сте някога летищни трансфери за да стигнете до мястото където пътувате ?
А знаете ли ,че те вече са на по-достъпни цени и не е ненужен лукс , който преди време можеха да си позволят единствено бизнесмените и хората с по-голям ресурс.
Прочетете повече информация по темата защо е добре да предпочетете летищните трансфери от Бургаското летище тук : http://hdairporttransfers.weebly.com/blog/benefits-of-getting-airport-transfers
Летищните трансфери са лесен и удобен начин за да стигнете от летище Бургас до всяка една дестинация / курорт в България.

петък, 13 юни 2014 г.

Инвестиционен маркетинг

За да бъдат популяризирани конкурентните национални предимства и
да се създаде имидж на страната като приоритетно място за инвестиции, е
необходимо разработването на конкретни механизми за инвестиционен
маркетинг:
 изработване на маркетингова стратегия за привличането на
инвестиции;
 създаване на инвестиционен имидж на страната и повишаване на
общата й познаваемост чрез прилагането на национален подход в
маркетинга на продуктите и услугите;
 популяризиране на сектори създаващи висока добавена стойност;
 разработване на комуникационен механизъм и канали за
популяризиране;
 национална консолидация на дейностите по привличане на
инвестиции в страната.

Инвестиции в иновации

Централна роля в теорията на икономическия растеж се отделя на
иновацията, като важен източник за стопанска експанзия и
производителност. Дори и в най-развитие страни иновационната сфера е под
вниманието на държавата. Това е обусловено от спецификата и важността й.
Научните изследвания, технологичното развитие, човешкият потенциал и
иновациите са същността на икономика, базирана на знания. Днес устойчиво
се налага разбирането за преминаването към активна политика за
технологично развитие и иновации и непосредствено свързаните с тях
инвестиции. За насърчаване на инвестициите в нови технологии и
производство на нови конкурентоспособни продукти и услуги е необходимо
да се създаде подходяща инфраструктура изразена в:
􀂃 създаване на индустриални/технологични зони, центрове,
инкубатори, центрове за трансфер на технологии, клъстери от
предприятия;
􀂃 защитата на интелектуалната собственост, като фактор за създаване
на благоприятна икономическа среда както за българските, така и за
чуждестранните инвеститори
􀂃 повишаването на иновационната активност и внедряване на нови
технологии, обезпечаващи ръста и конкурентноспособността на
родната продукция;
􀂃 създаването на механизми за привличане на чуждестранни
инвестиции в научно-технологичните области;
􀂃 стимулирането на НИРД за индустрията и сътрудничеството между
генератора й и фирмите;
􀂃 подобряване финансирането на иновациите чрез насърчаване по-
голямото участие на частни капитали;
􀂃 съдействие за междурегионалния и международен трансфер на
технологии, международно инвестиционно сътрудничество, и
защита интересите на националното иновационно
предприемачество.

Франчайзинг

Франчайзингът е договорно правоотношение по преотстъпване
ползването на съвкупност от права срещу възнаграждение. Това са права
на интелектуална (включваща индустриална) собственост, отнасящи се
до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени
модели, дизайн, авторско право, ноу-хау, или патенти, които се ползват
препродажба на стоки и /или за предоставяне на услуги за крайни
потребители.
Особеност на франчайзинга е комбинацията на правото -
собственост на франчайзингодателя и капитала на
франчайзингополучателя. Характеризира се с бързо постъпване на
значителни средства при незначителен риск. Общата сума, привлечена
под формата на франчайзингови договори, съществено превишава
размера на капиталовложенията, привлечени по традиционните способи.
Източник на ресурс е франчайзингополучателя. Той е привлечен от
възможността да стане самостоятелен предприемач, да организира
бизнеса си под призната търговска марка, да се възползва от съвместни
рекламни капании, обучение и квалификация, да получи гаранции от
франчайзингодателя при кандидатстване за кредит както и финансиране
на част от капиталовложението. Освен еднократна вноска и регулярни
текущи плащания (т. н. франшизи), доходът на франчаизингодателя
може да включва вноска за използвани поземлени участъци и
оборудване собственост на франчайзингодателя, приходи от покупко-
продажба на бизнеса обект развити посредством франчаизинг, процент
от отпуснати кредити.

Венчърен капитал (venture capital)

Венчърен капитал (venture capital)

Венчърните капитали, известни още като рискови капитали са
сравнително нова форма на финансиране, зародила се в САЩ в средата
на 50-те г. на миналия век. В последствие нахлуват мощно в световната
индустрия и се превръща в един от най-ефективните инструменти за
повишаване на икономически растеж.
Според по-тясното определение на понятието, рисковият капитал е
ресурс, който се насочва към новосъздадени предприятия и/или
ориентирани към високотехнологични производства. Според по-
широкото определение, възприето от Европейската асоциация за рисков
капитал, последният е „дялов капитал, осигурен от професионални
фирми (б.а. фондове за рисков капитал), които инвестират чрез
мениджмънта на стартиращи, развиващи се или трансформиращи се
частни компании, които са показали потенциал за значителен растеж”.
Характерно за страните от Източна Европа (в т.ч. и България) е
ограничената подкрепа на стартиращи или високотехнологични
предприятия. Ориентацията е предимно към такива със сравнително
дълга бизнес-история, установено производство и доказана
жизнеспособност и/или потенциал за растящ пазар.
В съвременните условия на динамично променящи се
икономически реалности, венчърните капитали се налагат като
алтернативна, актуална и ефективна форма за финансиране.
Същностните характеристики, които са и предимствата на тази
специфична категория капитал могат да се обобщят така:
􀂃 рисковият капитал не е обезпечен с активи (залог, ипотека, или
друг вид гаранция) и инвеститорът споделя риска с останалите
акционери. Потребност и невъзможност за гарантиране на
капитали възниква най-често при стартиращи или малки
предприятия, опитващи се да реализират нови, оригинали и
перспективни разработки;
􀂃 венчърните инвеститори не се ограничават само с предоставяне
на финансови средства. Непосредствено или чрез представителен
екип от експерти те активно участват в управлението на фирмата.
Ангажирането със стратегическото развитие на бизнес
начинанието снижава риска и увеличава нормата на
възвръщаемост и съдейства за успешното усвояване на
нововъведението. Професионалният рисков инвеститор
предоставя на фирмата възможности, които не биха били
достъпни без него (банкови кредити и други форми на
финансиране, неформални контакти);
 венчърните капиталовложения се насочват като правило във
високотехнологични продукти и наукоемки разработки с голяма
степен на неопределеност, където въпреки високата проектна
възвръщаемост броя на заинтересованите вложители е
незначителен;
рисковият капитал е един от малкото финансови инструменти,
които не са „компрометирани” и от появата му в България до
сега е в “ръцете” на професионалисти;
времевият хоризонт на инвестицията е дългосрочен – от 3 до 7 г.;
 възвращаемостта е под формата на дялов капитал;
 рисковият капиталист обикновено изисква сравнително висока
средна годишна норма на възвръщаемост от инвестицията си -
минимум 25% (позната като вътрешна норма на възвръщаемост 2
– internal rate of return; IRR). Изискваната от собственика на

капитали IRR зависи от: степента на риск свързан с бизнесначинанието, продължителността на “блокиране” на парите му в
инвестицията, степента на трудност, с която инвеститорът смята,
че ще може да реализира инвестицията си, заинтересуваността на
други рискови капиталисти от сделката, нивото на
конкуренцията.

Лизинг

Лизинг
Лизингът (lease - аренда) се разглежда като комплекс от
имуществени отношения възникващи при предоставяне обекта на
лизинга за временно ползване. Появява се в началото на 50-те г. на
миналия век в САЩ, а през 60-те г. – в страните от Западна Европа. Сега
е широко разпространен в целия свят. Предмет на лизинга са движими и
недвижими имущества. Основните форми на лизинга са две –
оперативен лизинг и финансов (капиталов) лизинг.
Предмет на оперативния лизинг са предимно бързо остаряващи
съоръжения, машини и оборудване. Той има краткосрочен характер и
обикновено не покрива целия период на икономическия живот на
предмета на лизинга. По такъв начин след изтичане на срока на договора
предметът на лизинга има остатъчна стойност. Рискът по реализацията
на остатъчната стойност се поема от лизингодателя. Всички рискове и
разходи (за ремонт, застраховка, за имуществени данъци) по поддръжка
предмета на лизинга са за сметка на лизингодателя. Специфично за
оперативният лизинг е правото на лизингополучателя е да прекрати
предсрочно лизинговия договор и да върне дълготрайния актив на
лизингодателя. Това го прави по-непривлекателен за лизингодателите в
сравнение с финансовият лизинг.
Като недостатък за лизингополучателя се сочи сравнително по-
високата дължима вноска по договора (по-висока цена).
Финансов е този лизинг, който има срок по-дълъг от година.
Всички рискове и изгоди свързани със собствеността на актива са за
лизингополучателя. Договорът за финансов лизинг е непрекъсваем и
срокът му обхваща целия живот на дадените под наем активи. В края на
лизинговия период лизингополучателят придобива предмета на лизинга.
В зависимост от конкретните споразумения при сключването на
лизинговия договор финансовият и оперативният лизинг могат да
придобият следните форми: пряк, разделен, обратен, експортен и
транзитен лизинг.
При пряк лизинг лизингодателят закупува активите и ги
предоставя за ползване на лизингополучателя. Пряк лизингодател
обикновено са банки, финансови компании, лизингови дружества и пр.
Разделният лизинг е свързан с използването на кредит от
лизингодателят за закупуване предмета на лизинга. Прилага се, когато
предмета на лизинга е с висока цена.
При обратен лизинг дадено търговско дружество продава свое
имущество на лизингодателя и сключва лизингов договор с него за
получаване на същото имущество, т.е. доставчик на предмета на лизинга
е самият лизингополучател. Когато предмет на лизинга е недвижимо
имущество, обикновено лизингодатели са банки, пенсионни фондове,
застрахователни компании и др. подобни финансови институции, имащи
възможност да отпускат дългосрочни кредити. Чрез обратния лизинг
лизингополучателят се освобождава от стойността на дълготрайни
активи, без да се лишава от тях, което при равни други условия води до
повишаване на финансовото състояние на дружеството.
При експортен лизинг участват три или повече страни:
производител на предмета на лизинга от една държава, лизингодател от
същата националност и лизингополучател от друга държава.
При транзитен лизинг производителят, лизингодателят и
лизингополучателят са с различна националност. Лизингодателят като
правило е от страни с преференциален данъчен режим за лизингови
дружества.

Дългово финансиране

Методите за дългово финансиране са банковото кредитиране и
облигационните заеми.
Банковите кредити могат да са под формата на всички видове
инвестиционни кредитни продукти - срочни кредити, възобновяеми
кредити, кредитни линии, ипотечни кредити и пр.
Кредитирането се осъществява целево в условията на възвратност,
срочност и обезпеченост. От значение са нивото на лихвените проценти,
инфлацията,степента на риск, перспективите за развитие на
икономиката. В зависимост от потребностите на инвеститорът
различаваме дългосрочен и краткосрочен кредит. Краткосрочният
кредит обикновено е източник за формиране на оборотни средства
(краткотрайни активи) – покрива потребността от инвестиции,
възникнали в процеса на текущата дейност. Обект на дългосрочното
кредитиране са предимно вложенията в строителство, реконструкция и
разширение; придобиване на движимо и недвижимо имущество;
формиране на нови корпоративни структури; създаване на
високотехнологична продукция; придобиване на интелектуални
ценности. Предпоставки за дългосрочно кредитиране са общата
икономическа стабилност, ниската инфлация, високото ниво на
възвращаемост.
Форми на облигационното кредитиране са обикновените
облигации и конвертируемите облигации.
Посредством емисия на облигации могат да се привлекат временно
свободните средства на населението или корпоративни структури.
Условията на облигационния заем включват: сума и срок на заема, брой
емитирани облигации, ниво на доходност, форма за погасяване,
договорки по евентуална конверсия. Изброените условия трябва да са
достатъчно изгодни за кредиторите като обезпечават възвращаемост и
ликвидност. Срокът на облигационния заем не трябва да е по-малък от
средният срок за осъществяване на инвестиционния проект. Целта е
погасяването на заема да се реализира след възвръщане на вложените
средства.
Конвертируемите облигации представляват отложени продажби
на обикновени акции към момент, когато тяхната цена е най-висока.
От тази гледна точка конвертируемите облигации могат да бъдат по-
евтин начин за финансиране отколкото е издаването на акции и
обикновени облигации (въпреки, че няма сигурност, че притежателите
на конвертируеми облигации ще решат да ги обменят срещу акции,
точно когато емитента се нуждае от капитал). Към емисия на
конвертируеми облигации най-често прибягват малките,
високотехнологични и спекулативни фирми. Рискът на техните инвес-
тиционни проекти е много висок поради несигурността, с която е
свързано усвояването и пазарната реализация на новите технологии и
новите продукти. За да бъде привлечен нужният капитал, без да се
плаща прекомерно висок лихвен процент за риска, се емитират
конвертируеми облигации. При тях рискът, свързан с вероятността да
се реализират значителни загуби или високи печалби, се разпределя
между фирмата и инвеститорите, които от кредитори при успех се
превръщат в собственици (акционери.)
За да се оценят правилно предимствата и недостатъците на всеки
от методите за дългово финансиране те се сравняват с алтернативния им
вариант. Така например, предимствата на дългосрочният банков кредит
пред облигационният заем се изразява в по-гъвкава схема за
финансиране (условията по кредита могат да се договорят в
съответствиес потребностите на заемополучателя) и липса на разходи
по емисията.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИИ НА ДАНЪКА

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪКА

В специализираната литература възникването на данъците неотменимо се свързва с появата на държавата. Действително с развитието на стоковото общество, появата на класите и обособяването на обществените потребности на преден план възниква търсенето на възможности за удовлетворяване на тези потребности. Така постепенно с разширяване функциите на държавата се появяват нови и съобразени със социално-икономическото развитие данъци и такси.
Някои икономисти изказват становище, че данъците не бива да се възприемат като творение на държавата или плод на монетарно удовлетворяване на нейните функции. Те изтъкват факта, че в исторически аспект са известни редица плащания в натурална форма или като дарения и пожертвования в полза на определени класи или съсловия. Подобни са плащанията към църквата, духовенството или даренията в полза на феодала или краля.
Историята на данъчното облагане е много богата и интересна от гледна точка на събитията и процесите довели до възникването в

отделните градове, колонии и държави на специфични сборове, повинности, пошлини, данъци, такси, акцизи и т.н.
Известни са три етапа на възникване и функциониране на данъците:
? първият етап обхваща времето от древността до началото на средните векове. Тогава държавата няма финансов апарат, с който да определя конкретните данъци на своите поданици. Тя е фиксирала само общата сума, която трябва да получи от съответния град или регион;
? вторият етап обхваща периода на средновековието и първоначалното натрупване на капитала през капитализма. Тогава държавата разширява своите функции, тъй като се появяват редица държавни учреждения в доста области от обществения живот. За целта тя определя квоти и проценти за облагане на различни дейности и услуги;
? третият етап обхваща последните две столетия и се характеризира с концентриране в ръцете на държавата на всички функции по нейното управление, отбрана, сигурност, социално-културни дейности и др. В зависимост от административното деление и устройство, както и от политическата и икономическа система данъчното облагане приема една или друга форма.
На тази основа в икономическата теория са известни различни теории за произхода и същността на данъка. По-известните са: осигурителната, жертвената, еквивалентната и др. теории.1 Всички те обясняват появата на данъците като резултат от определени техни качества и характерни черти. При осигурителната теория данъкът се възприема като своеобразна застрахователна премия, която поданикът плаща на държавата с цел да бъде осигурен срещу бъдещи рискове. Жертвената теория изхожда от принудителния характер на данъка и от презумпцията, че държавата е тази, която може да осигури на хората спокойствие, мир и добруване. За да съществува държавата като гражданско-политическа институция, то жителите в нея трябва да направят жертва и да дадат своя принос в нейното развитие чрез плащането на данъци. Най-широко приложение намира еквивалентната теория, където данъците се приемат като цена на предоставените от правителствата услуги на своите граждани.
1 Вж. подр. Стоянов, В. Основи на финансите. Том първи. Седмо допълнено и преработено издание, С., ГАЛИК, 2003, с. 169-177

Данъците се характеризират от икономическа, юридическа и социална гледна точка.
От икономическа гледна точка данъкът се определя като икономическа категория, която изразява определени парични отношения между икономическите агенти и държавата (в лицето на консолидирания държавен бюджет) по повод формиране на публичните приходи. По-конкретно от макроикономически аспект данъкът е част от брутния вътрешен продукт, който по определен ред се разпределя и преразпределя в икономиката с цел изпълнение функциите на държавата.
От юридическа гледна точка данъкът се определя като законосъобразно, безвъзмездно, задължително плащане с принудителен характер от икономическите субекти в полза на фиска с цел финансиране на публичните разходи на държавата.
Всеки данък е юридически обоснован и съществува на основата на конкретен закон. Когато се плаща данъкът той се изземва безвъзмездно в полза на държавата. Плащането е задължително, а ако платецът на данъка не внесе сумата в необходимия срок, то събирането става принудително в полза на фиска, на хазната или на бюджета.
От социална гледна точка данъкът е паричен поток чрез който се извършва преразпределение на доходите на населението на социална основа.
Начинът по който се проявяват данъците намира най-точно проявление във функциите, които изпълнява.
В икономическата теория и практика са известни следните по-важни функции на данъка:
? фискална
? разпределителна
? регулираща
? контролна
Фискалната функция в исторически план възниква първа и се определя като основна, тъй като чрез нея се реализира основното предназначение на данъците – акумулиране на средства в бюджета с цел изпълнение функциите на държавата. Предназначението на фискалната функция се изразява във възможността чрез данъците да се покриват обществените потребности. Явно е, че фискалната функция лежи в основата на разбирането за същността на данъка. Непосредствено свързани с нея са и останалите функции.
Разпределителната функция на данъците се изразява в разпределение и преразпределение на части от доходите на различни

икономически агенти в полза на държавата. Имайки предвид, че данъците са част от брутния вътрешен продукт, която се използва от държавата може да се каже, че фискалната функция означава също одържавяване на част от съвкупния продукт за изпълнение на държавните функции и задачи. Често разпределителната функция се нарича социална. Има се предвид, че чрез данъците се извършва преразпределение на доходите на различни групи от населението на социална основа. Изземват се повече средства под формата на данъци от по-богати слоеве на населението и се разпределят на социално слаби и в неравностойно положение граждани. Естествено, тази разпределителна функция има социално значение и се базира на постъпленията във фиска.
Регулиращата функция възниква като резултат от разширение икономическата дейност на държавата. Известно е, че тя се проявява в три направления: стимулиращо, дестимулиращо и възпроизвод-ствено.
Стимулиращата подфункция е насочена към развитие на определени икономически процеси. Тя се осъществява чрез система от привилегии, отстъпки, намаляване или освобождаване от данъци, такси и др. В почти всички страни такива се предлагат на инвалиди, селскостопански труженици и ферми, малки и средни предприятия, благотворителни организации и др. Чрез стимулиращата подфункция данъчната система създава стимули за труд, поощрява развитието на различните форми на предприемачество,
Дестимулиращата подфункция има за цел чрез подбора и размера на някои данъци, такси, акцизи, мита и т.н. да възпрепятства развитието на някои явления и процеси. Под непосилното данъчно бреме се намалява деловата активност и се влошава събираемостта на данъците.
Възпроизводствената подфункция оказва влияние върху темповете на производство, увеличава или намалява натрупването на капитала и въздейства върху платежоспособността на населението. Най-разпространени методи за данъчно регулиране са: изменение обема на данъчните постъпления; промяна на данъчните размери; изменение сферата на приложение на данъците; вариране на данъчните привилегии и отстъпки и др.
Контролната функция се проявява чрез осъществявания от държавата контрол върху стопанската дейност на икономическите агенти, а също така върху техните приходи и разходи. Благодарение на контролната функция се оценява ефективността на данъчната система и се правят промени в бюджетната политика на страната.

Функциите на данъците е необходимо да се разглеждат в своята цялост за да може да се даде по-точна представа за тяхната същност и отражението им върху икономиката.

2. ЕЛЕМЕНТИ НА ДАНЪКА
Често елементите се свързват с „анатомията” на данъка. Всеки един данък се състои от точно определени съставни части или елементи. Липсата на един от тях нарушава целостта на данъка и води до непълноти при определяне на неговите величина и начин на събиране.
В специализираната литература елементите на данъка се описват по-подробно или по-схематично, от количествен или качествен аспект. Независимо от тези различия, на практика приложимите елементи на данъка могат да се характеризират по следния начин:2
? Данъчен искател (кредитор) е властта и породените от нея институции, които имат законовото право да облагат и събират данъците от физическите и юридически лица. Във всички страни данъчните искатели могат да бъдат първични или делегирани. Държавата е основния, първичен данъчен кредитор. Делегирани са органите на местната власт и самоуправление – общините;
? Данъчен обект е всичко към което е адресирано или насочено данъчното облагане. Такъв обект или предмет могат да бъдат: имуществото, наследството, доходите, печалбата, реализира-ните обороти, качеството на физическата личност, определени дейности, сделки и т.н.;
? Данъчен субект е лицето, което по закон е задължено да внесе данъка в приход на държавния или местния бюджет. Данъчният субект е непосредствения платец на данъка. Физическите и юридически лица – платци на дънъка могат да живеят на територията на страната или извън нея, както и да реализират доходи в или извън нея. На тази основа се различават два вида платци на данъка – резиденти (местни граждани) и нерезиденти (чужди граждани). Не винаги обаче
2 . Вж. подр. Коцев, Цв., Т. Владимирова и др. Публични финанси, Варна, Стено, 2008, с.66-67; Стоянов, В. Основи на финансите. Том първи. Седмо допълнено и преработено издание, С., ГАЛИК, 2003, с. 177-179

платецът реално понася тежестта на данъка. Затова следва да се прави разлика между данъчен платец и данъчен носител;
? Данъчен носител е физическото или юридическо лице, което носи тежестта на данъчното облагане. При едни данъци (подоходните и имуществените) данъчният носител и данъч-ният платец са една и съща личност. Тогава конкретният вносител на данъка реално понася данъчната тежест. При други данъци (косвените - ДДС, акцизи и мита), платецът и носителят на данъка са две различни лица. Субектът или платецът внася данъка в бюджета, но реалното понасяне и заплащане става от джоба на данъчния носител, който е физическо лице;
? Данъчен мащаб е качеството, свойството на данъчния обект въз оснава на които се изчислява данъчното плащане. Той се определя в натурални и най-вече в стойностни характеристики. Данъчен мащаб може да бъде стойността на имуществото, стойността на наследството, величината на печалбата и т.н.;
? Данъчна единица е точно определена част от данъчния мащаб върху която се отнася размера на данъка. За отделните данъци данъчната единица е различна. Например конски сили за МПС, 1000 лв. от стойността на имуществото, 100 лв. от реализирания оборот, 1 дка стопанисвана земя и др.;
? Данъчна основа е количественото изразяване на предмета или обекта на данъчното облагане. Това е величината върху която ще се наложи данъчния размер за да се изчисли данъчното задължение (вноската в бюджета). Данъчната основа е най-вече в стойностен израз, но може да съществува и в натурални измерители. Колкото по-голяма е данъчната основа толкова по-голямо ще бъде и постъплението в бюджета;
? Данъчен размер (ставка) е величината на данъка за една данъчна единица. Съществува в процент, промил или абсолютна сума;
? Данъчно задължение е произведението на данъчната основа по данъчния размер. Това всъщност е сумата, която платецът на данъка внася в приход на бюджета. Величината на данъчното задължение е правопропорционална на големината на данъчната основа и данъчния размер. Те от своя страна зависят от работата и индивидуалния избор на субекта, както и от данъчната политика на правителството за годината или за определен период.

Някои автори към елементите на данъка включват още: данъчни тарифи, данъчен кадастър, данъчни досиета, данъчни картони. Считаме, че изброените са по-скоро част от данъчната техника за определяне и внасяне на данъка, а не самостоятелни елементи.

3. ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
Под принципи на данъчното облагане се разбират основните правила на които трябва да отговаря данъчното облагане в дадена страна.
През годините под въздействие на промените в икономическата, политическата, социално-културната среда се изменят и допълват в известна степен въведените от шотландския икономист Адам Смит през ХVІІІ в. принципи на данъчното облагане.3 В специализираната литература те се формулират като: съразмерност, определеност, удобство, икономичност и единство на данъка.
В съвременното общество, освен тези изконни, непроменени от времето принципи при изграждането на данъчното облагане се вземат предвид още: легитимност, годишност, стабилност, неутралност, данъчен интервенционализъм и др.
Принципът на съразмерност на данъчното облагане е известен още като принцип на равномерността на данъка. Неговата същност се изразява в това, че всеки данъкоплатец следва да бъде облаган съразмерно на доходите, които получава или на услугите, които ползва от държавата. Ето защо някои икономисти разглеждат този принцип още като принцип на справедливостта на данъчното облагане4.
Принципът на определеност на данъчното облагане означава, че всички елементи на данъка предварително трябва да бъдат конкретизирани. Това води до възможността данъкоплатецът без проблем да знае и да може да изчисли сумата на данъчното си
3 За принципите на данъчното облагане са писали: Тома Аквински, Ф. Бекон, Ш. Монтескьо, Д. Рикардо. Най-известен е трудът на Адам Смит „ Богатството на народите, където той още през 1776 г. формулира първите принципи на облагането с данъци.
4 Въпросът за справедливостта на данъчното облагане е много актуален и в отделните страни намира различно приложение. Така е, защото в практиката съществуват два подхода при разглеждането на справедливостта. Първият подход се основава на метода на ползите от публичните блага, а вторият подход, който е и по-често прилаганият, на платежоспособността на данъкоплатците. Вж. подр. Коцев, Цв., Т. Владимирова и др. Публични финанси, Варна, Стено, 2008, с.65

задължение или да не се колебае какъв е данъчния размер по плащания данък.
Принципът на удобство на данъчното облагане се свързва с възможността данъкоплатците да изпълнят задълженията си в удобно за тях време и по начин, който няма да ги затрудни.
Принципът на икономичност е известен още като евтиност на данъчното облагане. А. Смит е имал предвид, че разходите по събирането на данъците не бива да превишават сумата на самия данък. Данъчната администрация по събирането на данъците, вкл. по принудителен начин, изразходва държавни средства за целта. Необходимо е така да се работи, че разходите по събирането и обслужването на данъците да се съкращават.
Принципът на единство на дънъчното облагане до известна степен се свързва с принципа на справедливостта. Този принцип изисква данъкоплатците с еднакви доходи да плащат еднакви данъчни задължения.
Принципът на легитимност на данъчното облагане носи в себе си правен аспект. Данъците съществуват и се прилагат на основата на приети в съответните страни закони. Всеки данък е легитимен чрез установяването му със закон, приет от народното събрание. Всички промени в данъчната администрация намират отражение в променянето, допълването и изменянето на съответните данъчни закони.
Принципът на годишност на данъчното облагане се отнася за срока, за който данъкът действа. Всички големи данъци в страната действат на годишна база, тоест те се изчисляват и плащат в приход на бюджета за календарната година. Има изключения при данъка върху наследствата и даренията.
Принципът на стабилност на данъчното облагане се свързва с промяната на условията и организацията по събирането и плащането на данъка. За да е ефективен данъкът не следва да се променя често и не трябва да се влияе от малките икономически и конюнктурни промени в страната. Стабилността и елестичността на данъка водят до доверие на бизнеса в данъчната система.
Принципът на неутралност на данъчното облагане означава, че данъкът не следва да се използва за упражняване на влияние върху дейността на данъкоплатците.
Принципът на данъчен интервенционализъм до голяма степен е «противоположен на неутралността на данъка, като се свежда до активната намеса на държавата чрез данъчните преференции и

освобождавания от облагане с данъци да се въздейства при решава-нето на икономически и социални задачи»

4. НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ
В световната теория и практика на данъчното облагане са познати четири основни начини за облагане и събиране на данъците – поголовно, пропорционално, прогресивно и регресивно.
Поголовното облагане е исторически първият възникнал начин на облагане с данъци. Същността му се заключава в това, че всички пълнолетни физически лица - поданици на дадена страна се облагат с една и съща сума данък, независимо от финансовото им състояние. Това е крайно несправедлив начин при който субектът и обектът на облагане съвпадат. Не случайно у нас народът нарича този данък „на калпак”. Днес този начин на облагане е архаичен и не се прилага в практиката на страните с пазарно стопанство.
Пропорционалното облагане се характеризира с промяната на данъчното задължение само поради промяната в данъчната основа, тъй като данъчният размер остава един и същ. При него увеличаването или намаляването на данъчната основа не оказва влияние върху данъчния размер, който остава постоянна величина. Типичен пропорционален данък е съществувалият данък-десятък, който днес придобива нови измерения, носейки името плосък данък.
Нагледно пропорционалното облагане може да се представи в следния пример:

От таблицата ясно се вижда, че данъчният размер е непроменлива величина и за всяка една данъчно основа е все 20%. Данъчната основа в случая се увеличава и това дава отражение върху данъчното задължение, което е произведение на данъчната
5 Коцев, Цв., Т. Владимирова и др. Публични финанси, Варна, Стено, 2008, с.64

основа по данъчния размер. Този начин на облагане се нарича пропорционално, защото данъчното задължение е пропорционално на данъчната основа. В случая пропорцията между 500 и 1000 в данъчната основа е 1:2. Същата е пропорцията и в данъчното задължение 100:200 също е 1:2. Следователно тук не настъпват изменения в първоначалното съотношение в което са образувани доходите преди и след облагането. От теоретична гледна точка облагането е справедливо и равномерно. На практика обаче то облагодетелства лицата с по-високи доходи.
Пропорционално е облагането при данъка върху добавената стойност, данъка върху печалбата, плоския данък и др.
Прогресивното облагане е такова при което данъчното задължение се променя под влияние както на данъчната основа, така и на данъчния размер. Последният се определя по предварително избрана стъпка или прогресия. В резултат на това данъчното задължение расте в по-високи темпове отколкото това се случва с данъчната основа.
В следващата таблица се представя нагледно класическото прогресивно облагане.
Пример за прогресивно облагане

От таблицата се вижда, че данъчният размер расте в аритметична прогресия и данъчното задължение се променя въз основа на промяната и на двете величини. Това от своя страна води до промяна на съотношението между доходите преди и след облагането с данъци. В случая съотношението в данъчната основа 500:1000 е 1:2, а в края съотношението при данъчното задължение е 25:100, т.е. 1:4. Подобен тип облагане е по-изгодно за лицата с ниски доходи. То се счита за социално справедливо и се прилага в практиките на редица страни. В България до въвеждането на плоския данък това бе основен начин за облагане доходите на физическите лица. Освен това той се прилага и при други подоходни данъци като наследствата и даренията.
Прогресивното данъчно облагане има своите положителни и отрицателни страни. Като положителен момент се изтъква облагането с различни данъчни ставки на доходите и печалбите на икономическите агенти. Приема се, че това е начин за преразпределение на богатствата и акумулиране на повече средства в бюджета от по-богатите за сметка на по-бедните. Възможно е прогресията да прояви и своите отрицателни страни, свързани преди всичко с укриването на доходи, отбягването и прехвърлянето на данъци, използването на данъчни преференции за някои видове доходи. В този аспект е необходимо в страната да има ясна данъчна политика и строг финансов контрол.
В света съществуват различни видове данъчни прогресии. В специализираната литература6 те се класифицират в няколко групи.
І. Прогресии, свързани с промяна в данъчния размер
1. Според начина на установяване на данъчния размер
? преки (открити или директни)
Преки прогресии са тези, при които данъчният размер се изменя видимо, пряко, директно с промяната на данъчната основа. Колкото повече нараства данъчната основа, толкова повече в определена аритметични, геометрична или друга прогресия се увеличава и данъчния размер. Тази прогресия е много често използвана в практиката.
? непреки (скрити или индиректни) прогресии
Непреките прогресии са такива при които данъчната основа се променя като към нея се прибавя или изважда едно и също постоянно число, докато данъчният размер остава непроменлива величина. Външно погледнато този начин на облагане прилича на пропорционалното, но специалистите считат, че макар и слаба тук се наблюдава индиректна прогресия.
2. Според интервалите на промяна на данъчния размер
? забавени (пълзящи)
Забавените прогресии се характеризират с бавна, пълзяща промяна в интервалите на данъчния размер. Такива интервали могат да бъдат 2%, 3%, 4% и т.н.
? бързи (скокообразни) прогресии
Бързите прогресии имат по-силен темп на нарастване в интервалите на прогресията, напр. 5%, 10%, 15%, 20% и т.н.
3. според ограниченията в данъчния размер
? ограничени прогресии
6 В следващото изложение се придържаме към мнението на проф. В. Стоянов в: Стоянов, в. Публични финанси, книга втора, Теоретични, институционални и международни основи на данъчното облагане, С., ГАЛИК, 1995, с. 42-48

При ограничените прогресии има лимит или ограничение за растежа на данъчния размер. При тях данъчният размер нараства до определена граница след което остава един и същ и всъщност след този момент облагането се превръща в пропорционално. У нас до въвеждането на плоския данък доходите на физическите лица се облагаха по метода на ограничената прогресия.
? Неограничени прогресии
При неограничената прогресия данъчният размер може да се променя неограничено, т.е. той не е рамкиран в количествено отношение.
ІІ. Прогресии, свързани с промяна в данъчното задължение
При изчисляване на данъчното задължение както при обикновената, така и при етажната прогресия данъкоплатците се групират в класове в зависимост от величината на облагаемия доход.
? Обикновена (класна) прогресия
При обикновената прогресия данъчното задължение се изчислява като се съблюдава данъчната основа в кой клас попада и с какъв данъчен размер е съответния клас.
Пример за обикновена или класна прогресия

В примера са взети пет класа с различни данъчни основи и данъчни размери. Ако е необходимо да се изчисли величината на данъка, който трябва да се внесе в хазната за сумата от 16 000 лв., то според горната таблица е видно, че тази сума попада в 4 клас, където облагането става с данъчен размер равен на 5%. Следователно данъчното задължение ще бъде равно на 16 000 х 5% = 800 лв.
При обикновената прогресия се забелязва един недостатък и той е, че на границата на класовете прогресиите са слаби и понякога се превръщат в своята противоположност – регресията. С пример това може да се илюстрира по следния начин. Ако данъчната основа за облагане е 10 000 лв., то тя ще се обложи с 2% данъчен размер и данъчното задължение ще е 200 лв. Ако облагаемата сума е 10 001

лв., то вече данъчната основа попада в трети клас, където облагането се извършва с 4 % и за 10 001 лв. сумата на данъчното задължение ще е равна на 400,04 лв. В случая разлика от един лев в данъчната основа дава значително увеличение на данъчното задължение. Премахването на този недостатък се постига чрез етажната или стълбовидната прогресия.
? Етажна (стълбовидна) прогресия
При тази прогресия облагаемият доход или данъчната основа се разделя по отделни етажи или класове, а общата сума на данъка, който трябва да се внесе в приход на бюджета се определя като сбор от данъчните задължения, получени по отделните етажи. Така се получава едно по-равномерно и справедливо облагане. Това е и причината етажната прогресия да е широко застъпена в световната практика.
Пример за етажна или стълбовидна прогресия
Табл. №
Класове
Разпределение на данъчната основа
Данъчен размер
Данъчно задължение

Нека вземем същия пример, който разгледахме при обикновената прогресия за изчисляване на данъчно задължение при данъчна основа от 16 000 лв. В случая данъчната основа се разпределя по класове и сумата във всеки клас се облага с данъчния размер за съответния клас. Накрая получените данъчни задължения по отделните класове се събират за да се получи окончателната сума на данъка за внасяне. В примера 16 000 лв. се разбиват в следните класове :
В първи клас - 1 000 лв. х 1% = 10 лв.
Във втори клас - 5 000 лв. х 2% = 100 лв.
В трети клас - 5 000 лв. х 4% = 200 лв.
В четвърти клас - 5 000 лв. х 5% = 250 лв.
Общо 16 000 лв. 560 лв.
Вижда се, че при етажната прогресия величината на данъчното задължение е по-малка, отколкото при обикновената прогресия.

Модифициран, усъвършенствуван вариант на етажната прогресия е комбинираната етажна прогресия. При нея с цел да се улесни изчисляването на данъчното задължение за долната граница на етажа данъкът е пресметнат в абсолютна сума, а за горната граница в процент. В България до края на 2007 г. облагането на доходите на физическите лица както за месечното им трудово възнаграждение, така и при годишното изравняване на доходите и подаването на данъчната декларация се облагаше именно чрез комбинирана етажна прогресия.
Пример за комбинирана етажна прогресия
Табл. №
Месечен доход
данък
до 200 лв.
необлагаем
от 200 до 250 лв.
20% за горницата над 200 лв.
от 250 до 600 лв.
10 лв. плюс 22% за горницата над 250 лв.
над 600 лв.
87лв. плюс 24% за горницата над 250 лв.
Така изглеждаше таблицата за месечното облагане доходите на физическите лица по трудови правоотношения в България през 2007г.
В практиката се среща също комбинация между пропорционално и прогресивно облагане.
Регресивното данъчно облагане е такъв вид при който колкото повече се увеличава величината на данъчната основа толкова повече намалява величината на данъчния размер. Очевидно е, че регресивното облагане е противоположно но пропорционалното облагане. Проявата на регресивното облагане се наблюдана преди всичко при косвените данъци и най- вече при ДДС. Така например, ако едно семейство получава 600 лв. и от тях изразходва за храна 400 лв. то това семейство ще плати ДДС 20% върху 400 лв., което прави 80 лв. Отнесени тези 80 лв. към целия доход от 600 лв, означава, че семейството плаща 13,33%. Ако друго семейство получава 2000 лв. доход и половината от него харчи за стоки и услуги, то то ще плаща 20% ДДС върху 1000 лв., т.е. данъкът е равен на 200 лв. В абсолютна сума второто семейство плаща много повече, но в относителен размер сумата на данъка е 10%. Този пример показва, че косвените данъци действат регресивно, защото ниските доходи понасят по-тежко облагането и с намаляване на данъчната основа размерът на данъка расте.

5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДАНЪЦИТЕ

В своето многовековно развитие данъците са се обособили по форма и съдържание в различни видове. Някои от тях имат универсално предназначение и се прилагат във всички страни с пазарна икономика. Други имат местно значение и са специфични в отделните държави. За да се изучат по-обстойно, вкл. за да могат да се анализират икономически и статистически постъпленията в бюджета, те се класифицират в различни групи.
І. Според формата им на съществуване и издължаване има:
? данъци в натурална форма
? данъци в парична форма.
Първоначално данъците са били в натурално изражение, но с развитие на стоково-паричните отношения те са изключително в парична форма.
ІІ. Според срока на събиране данъците биват:
? редовни (годишни)
? извънредни ( еднократни)
Само в изключителни случаи (войни, природни бедствия и др.) държавата може да наложи и събере извънреден данък. Всички останали данъци са редовни и се изчисляват на годишна база, а плащането става еднократно или на няколко вноски.
ІІІ. Според начините и техниките на събиране на данъците са известни:
? откупни данъци
? обложни данъци
? безобложни данъци
Откупните данъци се свързват с т.нар. откупна система за събиране на данъците. При нея богати лица са откупували правото да събират данъците от населението като са плащали на държавата предварително уточнената дължима данъчна сума, а са събирали от хората много по-високи задължения. Това е архаичен начин, който днес не съществува като техника за събиране на данъците.
При обложните данъци се прилага събиране на данъка от държавни служители или чрез гербова хартия и гербови марки. Тази система се прилага повече при събирането на таксите, плащани за услугите извършени от държавните и общински власти, както и от съдебната система. Може да се каже, че подобен начин се прилага и при събиране на някои косвени данъци –акцизите чрез закупуването на бандероли и стикери за алкохол, цигари и хазарт.

Безобложните данъци се свързват с т.нар. безобложна система за събиране на данъците. Това е днешната съвременна система при която данъкопратците сами изчисляват и внасят по безкасов начин данъците си. Данъчната администрация упражнява контрол по провилното изчисляване и навременното внасяне на данъците.
ІV. Според финансирането на определени разходи данъците се делят на:
? общи данъци
? целеви данъци
Голямата част от данъците са общи, защото те се събират в консолидирания държавен бюджет и от там се изразходват по предназначение. Засилване ролята на фискалната децентрализация и автономията на бюджетите в рамките на консолидирания държавен бюджет би следвало да доведе до повишаване значението на целевите данъци. Целеви характер днес имат вноските в бюджета на социалното осигуряване, но дори там е необходима още по-добро обособяване на вноските по отделни партиди.
V. В зависимост от бюджетното звено в което се акумулират средствата данъците са:
? централни (държавни)
? местни (общински)
Към централните данъци се отнасят всички, които директно постъпват в приход на държавния бюджет. Такива да ДДС, данък върху печалбата, акцизите, митата. Тези данъци формират голяма част от консолидирания държавен бюджет и благодарение на тях държавата изпълнява своите функции.
Местните данъци са тези, които се изчисляват и внасят в приход на общинските бюджети. Обикновено това са т.нар. местни данъци и такси – данък върху имуществото, наследствата, даренията и т.н.
VІ. Според субекта на облагане се различават:
? данъци върху юридическите лица
? данъци върху физическите лица
Данъците върху юридическите лица са водещи и формират голя-мата част от бюджетните приходи. Тук става въпрос за данъци, чиито платци, а не носители са юридически лица. Данъците върху юридическите лица постъпват в централния, държавния бюджет.
Данъците върху физическите лица са тези с които се облага населението и това са предимно местните данъци и такси, които формират общинските бюджети.
VІІ. Според това кой понася данъчното бреме данъците биват:
? преки данъци
? косвени данъци

При преките данъци данъчната тежест се понася от самите субекти, които са и платци на данъка. Такива са данъците с които се облага имуществото, богатството и дохода.
Косвените данъци се включват в цените на стоките и услугите и се прехвърлят за понасяне от крайния потребител. Такива са ДСС, акцизи, мита.
VІІ. Според обекта на облагане данъците се групират като:
? данъци върху определена стопанска дейност
? данъци върху продажбите
? данъци върху дохода
? данъци върху имуществото
? данъци върху личността

6. ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Данъчната система във всяка страна е исторически, правно и икономически обоснована. Тя е част от цялостната финансовата система и често се дефинира като „съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация”7.
Известно е, че всички икономически категории, в т.ч. и данъците, възникват като резултат от възникнали и утвърдили се преди това икономически отношения в дадено стопанство. Затова се приема, че икономическите отношения и начина на движение на паричните потоци определя същността на дадена категория и явление. На основата на съществуващите парични отношения, които представ-ляват базата на дадена система се изгражда адекватна надстройка, която обхваща теорията, политиката и механизма на функциониране на отношенията. Следвайки тази логика, може да се каже, че данъчната система представлява съвкупност от появилите се и развили парични отношения между различни субекти по повод акумулирането в консолидирания държавен бюджет на средства от различни данъци и данъкоподобни форми на приходи и изградените на тази основа институции, които на практика да осъществяват дейността по събирането на данъците с помощта на специален механизъм и подпомагани от адекватна данъчна теория и политика.
На основата на горното определение се открояват два съществени елемента в данъчната система – данъчните отношения
7 Стоянов, В. Основи на финансите. Том първи. Седмо допълнено и преработено издание, С., ГАЛИК, 2003, с. 207

като база и данъчният механизъм, теория и политика като надстройка или като институционализиране на развилите се парични отношения, данъчни процеси и явления.
Данъчната система често се характеризира в два аспекта – функционален и институционален. Във функционален аспект системата включва съвкупността от данъците и данъкоподобните приходи съществуващи в страната и изпълнението на основните им функции. Под институционален аспект на данъчната система се разбират всички органи и институции, приемащи законите за данъците както и органите на изпълнителната власт, които организират събирането на данъците и контрола върху данъчното облагане.
Световноизвестният икономист Дж. Стиглиц смята, че една данъчна система е добра, тогава, когато притежава следните свойства: икономическа ефективност, административна простота, гъвкавост, политическа отговорност и справедливост8.
Данъчната политика е важен елемент на данъчната система. Тя се определя на основата на цялостната икономическа и финансова политика на управляващата политическа сила, съставила правителство. Върху данъчната политика влияние оказват икономическата, социално-културната, политическата, научно-техническата среда и предприетите мерки и мероприятия за изпълнение на функциите на държавата. Ето защо същността на данъчната политика често се дефинира като „ съвкупност от мерките и мероприятията в областта на данъчното облагане, прилагани от държавата за постигането и решаването на определени фискални, социално-икономически и др. цели и задачи”9
Изграждането на общ европейски дом е свързано с хармонизиране на законодателствата в различните страни членки на Европейския съюз. Това унифициране обхваща също и данъчните системи вкл. видовете данъци, техните елементи и организация. Това е труден процес за осъществяване като се имат предвид различията не само в правен аспект, а и в организацията на формиране и разпределение на доходите в отделните страни. На този етап усилията са насочени към хармонизиране на косвените данъци, а в обозримо бъдеще процесът ще обхване и преките данъци.
8 Стиглиц, Дж. Икономика на държавния сектор. Издателство „Стопанство” при УНСС, С., 1996, с. 454-455
9 Коцев, Цв., Т. Владимирова и др. Публични финанси, Варна, Стено, 2008, с.76

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

В икономическата теория са известни различни теории за произхода и същността на данъка. По-известните са: осигурителната, жертвената, еквивалентната и др.
От икономическа гледна точка данъкът се определя като икономическа категория, която изразява определени парични отношения между икономическите агенти и държавата (в лицето на консолидирания държавен бюджет) по повод формиране на публичните приходи. От юридическа гледна точка данъкът се определя като законосъобразно, безвъзмездно, задължително плащане с принудителен характер от икономическите субекти в полза на фиска с цел финансиране на публичните разходи на държавата. От социална гледна точка данъкът е паричен поток чрез който се извършва преразпределение на доходите на населението на социална основа.
В икономическата теория и практика са известни следните по-важни функции на данъка: фискална, разпределителна, регулираща и контролна.
Всеки един данък се състои от точно определени съставни части или елементи. Основните елементи на данъка са: данъчен искател (кредитор), данъчен обект, данъчен субект, данъчен носител, данъчен мащаб, данъчна единица, данъчна основа, данъчен размер, данъчно задължение.
Под принципи на данъчното облагане се разбират основните правила на които трябва да отговаря данъчното облагане в дадена страна. Още през ХVІІІ в. Адам Смит формулира принципите на: съразмерност, определеност, удобство, икономичност и единство на данъка. В съвременното общество, освен тези изконни, непроменени от времето принципи при изграждането на данъчното облагане се вземат предвид още: легитимност, годишност, стабилност, неутрал-ност, данъчен интервенционализъм и др.
В световната теория и практика на данъчното облагане са познати четири основни начини за облагане и събиране на данъците – поголовно, пропорционално, прогресивно и регресивно. Поголовното облагане е исторически първият възникнал начин на облагане с данъци. Същността му се заключава в това, че всички пълнолетни физически лица - поданици на дадена страна се облагат с една и съща сума данък, независимо от финансовото им състояние. Пропорционалното облагане се характеризира с промяната на данъчното задължение само поради промяната в данъчната основа,

тъй като данъчният размер остава един и същ. Прогресивното облагане е такова при което данъчното задължение се променя под влияние както на данъчната основа, така и на данъчния размер. Прогресиите биват различни видове. Според промяната в данъчния размер биват преки и непреки прогресии. Според интервалите на промяна в данъчния размер те са: забавени, бързи, ограничени и неограничени. Според промяната в данъчното задължение прогресиите са – обикновена или класна и етажна или стълбовидна прогресия. Регресивното данъчно облагане е такъв вид при който колкото повече се увеличава величината на данъчната основа толкова повече намалява величината на данъчния размер.
В своето многовековно развитие данъците са се обособили по форма и съдържание в различни видове. Някои от тях имат универсално предназначение и се прилагат във всички страни с пазарна икономика. Други имат местно значение и са специфични в отделните държави. Според формата им на съществуване и издължаване има: данъци в натурална форма и данъци в парична форма. Според срока на събиране данъците биват: редовни (годишни) и извънредни (еднократни). Според начините и техниките на събиране на данъците са известни: откупни, обложни и безобложни данъци. Според финансирането на определени разходи данъците се делят на: общи и целеви данъци. В зависимост от бюджетното звено в което се акумулират средствата данъците са: централни (държавни) и местни (общински). Според субекта на облагане се различават: данъци върху юридическите лица и данъци върху физическите лица. Според това кой понася данъчното бреме данъците биват: преки и косвени данъци.
Данъчната система представлява съвкупност от появилите се и развили парични отношения между различни субекти по повод акумулирането в консолидирания държавен бюджет на средства от различни данъци и данъкоподобни форми на приходи и изградените на тази основа институции, които на практика да осъществяват дейността по събирането на данъците с помощта на специален механизъм и подпомагани от адекватна данъчна теория и политика.
Същността на данъчната политика често се дефинира като съвкупност от мерките и мероприятията в областта на данъчното облагане, прилагани от държавата за постигането и решаването на определени фискални, социално-икономически и др. цели и задачи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
осигурителна теория на данъка
 жертвена теория на данъка
 еквивалентна теория на данъка
икономическа същност на данъка
 юридическа същност на данъка
 функции на данъка
 фискална функция на данъка
 разпределителна функция на данъка,
 регулираща функция на данъка
 контролна функция на данъка;
 елементи на данъка
 данъчен искател (кредитор);
 данъчен обект;
 данъчен субект;
 данъчен носител;
 данъчен мащаб;
 данъчна единица;
 данъчна основа;
 данъчен размер;
 данъчно задължение;
 принципи на данъчното облагане;
 съразмерност на данъка;
 определеност на данъка;
 удобство на данъка;
 икономичност на данъка;
 единство на данъка;
 начини за облагане и събиране на данъците;
 поголовно облагане;
 пропорционално облагане;
 прогресивно облагане;
 регресивно облагане;
 данъци в натурална форма;
 данъци в парична форма;
 редовни (годишни) и извънредни (еднократни);
 откупни, обложни и безобложни данъци.
 централни (държавни) и местни (общински);
 данъчна система
 данъчна политика

сряда, 11 юни 2014 г.

СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ

От научна гледна точка финансите са икономическа категория. Всяка категория изразява определени отношения по повод движението на материален обект между различни субекти. Единствената икономическа категория, която е едновременно и стока, това са парите. Ето защо, при възприемането на финансите като икономическа категория трябва да се има предвид, че тя изразява парични отношения по повод формирането и използването на различни по своя обхват и състав парични бюджети. Последните стават реалност благодарение на движението на парите в парични потоци между субектите в държавата. Следователно, от научна гледна точка финансите са икономическа категория, те са парични отношения, които от позициите на възпроизводствения процес са разпределителни и преразпределителни.

От икономическа гледна точка финансите са специфични парични отношения по повод разпределението и преразпределението на обществения продукт и националния доход с оглед формирането и използването на различни парични бюджети – на държавата, на фирмите и на отделната личност.

Не бива да се остава с впечатление, че всички парични потоци в народното стопанство са финансови. Финансовите отношения са по-тясно понятие от паричните отношения. Към последните се отнасят още стоково-паричните и кредитните отношения, които нямат чисто финансов характер.

Финансовите отношения се свързват с движението на паричните потоци между фирмите и държавата, при плащане на различни данъци и такси; държавата и бюджетните учреждения по повод финансирането на тези звена; държавата и общините, при получаване на субсидии;
 фирмата и общината, при плащането на местните данъци и такси;
 гражданите и държавата при плащането на различни данъци и такси;
 гражданите и общината при плащане на данъци, такси, глоби и други вноски;
фирмата и акционерите, при емисията на различни видове акции;

Глава втора. Възникване, същност и звена на финансите

Често финансите се дефинират като наука за управление на парите. Световноизвестните икономисти Зви Боди и Робърт Мертон определят финансите като “наука за това по какъв начин хората управляват разходите и приходите на дефицитните парични ресурси за определен период от време”4. В тази насока юридическите и физическите лица вземат определени финансови решения. Последните не могат да бъдат предсказани и зависят от множество икономически, политически и темпорални фактори.
Финансите следва да се разглеждат също и като изключително примамлива, харесвана и доходоносна област за работа и кариера. Най-малко пет са причините да се изучава финансовата наука:5
 ефективно управление на личните парични ресурси;
 успешна дейност в света на бизнеса;
 осигуряване на интересна и изгодна кариера;
 възможност за вземане на осъзнати граждански решения, оказващи влияние на икономическата политика на страната;
 разширяване на кръгозора.

вторник, 3 юни 2014 г.

Хранене при малките котки

Правилното хранене при малките котки е от изключително значение за по нататъшното им развитие. Прочетете как трябва да храните котката си тук : хранене при малките котки

понеделник, 2 юни 2014 г.

Вече е възможно да премахнете резултати с вас от интернет страници

Гугъл обявиха революционата си форма ,чрез която можете да подадете заявка да бъдете премахнати от резултатите които излизат при търсене.
Повече информация как да го направите тук : http://tedbg.com/blog/40-google-forget-me

събота, 17 май 2014 г.

Как начать Транспортные услуги аэропорта

Больше, чем просто знаменитостей и руководителей компаний , многие " обычные люди " используют Трансфер до аэропорта , чтобы добраться до места назначения в удобной и своевременной . Прибыль потенциал транспортного бизнеса в, он все время высоко в связи с все больше и больше людей, прибывающих в аэропортах и нуждающихся ехать домой . Я собираюсь поделиться некоторыми важными советами о том, как вы можете начать и запустить успешный транспортного бизнеса .

Пуск в эксплуатацию

1 . Подумайте о типе клиентов , которые планируется привлечь , прежде чем выбрать транспортную автомобиль. Как правило, Lincoln Town Автомобили используются для шофер профессиональные и корпоративные людей для и из аэропорта или события. Большинство лимузины используются для событий , таких как свадьбы , вечеринки, и выпускных вечеров . Хотя лимузины стрейч выгоднее водители должны быть на улице поздно вечером и иметь дело с грубыми пассажиров и разгромили транспортных средств . Стретч внедорожников также может быть использован , чтобы соответствовать посетителей группы и может загребать свыше $ 200 или больше в час.

2 . Будьте готовы , чтобы рекламировать . Это, пожалуй, самый важный шаг , потому что вы хотите, чтобы ваш транспортного бизнеса признаны потенциальными клиентами. Это в ваших интересах, чтобы построить сильное присутствие в Интернете , чтобы люди могли найти и прочитать о вашей аэропорта транспортного бизнеса . Сайт, содержащий фотографии ваших транспортных средств, ставок, контактной информацией и общей информации о вас очень важно . Еще один способ привлечь потенциальных клиентов , нуждающихся в транспортных услуг будет иметь печатные визитные карточки и вручить их в консьержей в гостиницах и бизнеса в вашем целевом регионе . Основным ключом к рекламе для привлечения потенциальных клиентов в местах, где люди нуждаются в транспортных услуг больше всего.

рабочий

* Чтобы быть успешным в этой отрасли транспортных услуг вы должны знать, что клиенты ищут , хотели бы , и нужно.

1 . Держите флот чистые и удобные для вашего клиента и будущих потенциальных клиентов лимузины / такси ' ы . Поддержание ваши автомобили с использованием верхней части линии детализации поможет вам сохранить ваши клиенты были довольны и окупится в долгосрочной перспективе. Постоянные поездки в автомойку с полным обслуживанием , в том числе пылесосом , это хороший способ узнать, что ваши пассажиры будут чувствовать себя комфортно с помощью транспортных услуг .

2 . Убедитесь, что ваша страховая и лицензии в курсе , чтобы защитить вас и пассажиры должны что-нибудь случится в пути. Получение постоянные настраивать окна и проверяет на ваш автомобиль будет гарантировать, что ваши клиенты имеют гладкую и безопасную поездку .

3 . Информировать пассажиров от стоимости поездки. Убедитесь, что ваши ставки фиксируются и разумно, на основе вашего качества обслуживания . Вы можете проверить на ваших ставок конкурентов и определить, если вы хотели бы предложить более или быть конкурентоспособными , предлагая более низкие ставки .

Знаю, где горячие точки

После того, как ваш аэропорт транспортного бизнеса запущен и работает хороший способ повысить количество клиентов, которых вы транспорт знать, где пассажиры часто посещают больше всего. Таким образом, вы будете в прямой линии , где люди путешествуют , чтобы и быть в состоянии добавить их в свой список клиентов . (Поставка и спроса )

Например, в центральной Флориде , Порт Канаверал является одним из горячих точек для туристов и путешественников в целом. Так умные вещи сделать, это воспользоваться этого рынка , потому что много людей часто посещают Порт Канаверал круглый год. Многие люди нуждаются в транспортных услуг в и из аэропорта. Если у них есть доступ к удобной , удобной и доступной транспортировки они будут очень рады , и вы будете один, что при условии, что приятное путешествие для них.

Выделиться из конкуренции

Каждый бизнес , несомненно, окажет конкуренцию какой-то на этом пути. Это не является исключением в отрасли транспортных услуг . Есть много компаний, в транспортном рынке , которые предлагают большие услуги по конкурентоспособным ставкам , так что вы должны предоставить что-то другие не выделяться на фоне конкурентов. Это может включать исследование того, что ставки ваших конкурентов являются , транспортные средства, клиентские пакеты , и многое другое . Вы должны придумать по крайней мере одной службы , что другие не предлагают , так что клиенты будут больше привлекает к вашему бизнесу.

Удовлетворять требованиям ваших клиентов

И последнее , что нужно учитывать при эксплуатации вашего транспортные услуги является то, что вы будете иметь дело с реальными людьми . Другими словами, убедитесь, что вы дружелюбны и надежной. Люди хотят быть уверены, что их поездка будет весело и , что они находятся в хороших руках , поэтому они должны взять симпатию доверять вам . Как только ваши клиенты довольны они направит вас к более потенциальных клиентов и помочь вашей транспортного бизнеса построить отличную репутацию . Вы никогда не знаете , какое будущее бизнес может остановить от клиента так что разумно относиться ко всем одинаково .

Надеюсь у вас есть общее представление о том, как успешно запустить транспортные услуги . Помните, его профессиональный и быть внимательным. Удачи !

неделя, 23 март 2014 г.

Opening Your Online Business - Complete Guide 2014

The concept of starting a business online has been around since the 1990s.
These days, opening a storefront or a sales channel on the Internet is
not the least bit unusual. As time goes on, you have more and more success
stories to emulate and be inspired by. Also, new software and services are
continually developed to make creating web pages and transacting business
online easier than ever. But after you leap a few not-so-high technological
hurdles, the basic steps for starting a successful online business haven’t
really changed. Those steps are well within the reach of individuals like you
and me who have no prior business experience.
Online businesses are affected by economic downturns just as offline operations
are. But in good times or bad, you can still thrive. All you need are a
good idea, a bit of startup money, some computer equipment, and a little
help from your friends.
One of my goals in this book is to be one of those friends — someone who
provides you with the right advice and support to get your business online
and make it a success. In this chapter, I give you a step-by-step overview of
the entire process of starting an online business.

Step 1: Identify a Need

“The best of anything hasn’t been done yet,” says John Moen, the successful
founder of the Graphic Maps website (www.graphicmaps.com) I profile
in this chapter. “The web isn’t over. Someday someone will invent a better
Walmart, and there will be a bigger and better store. As the technology
changes, someone will create a business online that makes people say, ‘Holy
cow, that’s cool.’”
In fact, in the course of writing about online business for ECommerceBytes
(www.ecommercebytes.com), I’ve found out about all kinds of new online
services, such as:
✓ RIVworks (www.rivworks.com) lets small businesses affordably add
video clips to their websites. RIV stands for Rich Interactive Video.
✓ SteelHouse (www.steelhouse.com), a “behavioral advertising”
company, gives online businesses the ability to display animated or
video ads on their sites.
✓ FBAPower (www.fbapower.com) helps those who sell on Amazon.com
boost their profit margin by finding products that sell well on the site
and then letting Amazon ship them through its Fulfillment By Amazon
service.
✓ FeeFighters (www.feefighters.com) helps businesspeople shop for
the best discount rates from credit companies so they can accept credit
card payments from shoppers.
✓ Mobify (www.mobify.com), helps merchants create mobile versions of
their websites so they can pursue “m-commerce.”
In addition to these service providers, I’ve profiled small business websites
that sell handmade primitive artwork, elaborate eggshell art, high-quality
merchandise from Europe, and lots of other products.

Electronic commerce (e-commerce) and the web have been around for nearly
15 years. But new products and ways to sell those products are identified all
the time. Think of the things that didn’t exist when the first websites were
created: blogs, Twitter, search ads, podcasts, RSS feeds, MP3s, YouTube,
DVDs, and eBay. Consider my brother, Mike: For the past couple of years,
he has operated an online business — lp2cdsolutions, Inc., which converts
scratchy old records to clean and repackaged CDs. Business has remained
steady because, like many entrepreneurs, Mike reached a simple conclusion:
“If I want this product so much, I bet a lot of other people do, too.” He spent
thousands of dollars on computer hardware and software, and he got really
good at audio restoration. Now he’s making a modest but steady extra income
and putting his technical talents to good use. Will he succeed because he has
me to help him? I don’t think success is guaranteed. It depends on you — your
energy, dedication, and enthusiasm.

Your first job, accordingly, is to get in touch with your market (the people
who’ll be buying your stuff or using your services) and determine how you
can best meet that market’s needs and demands. After all, you can’t expect
web surfers to patronize your online business unless you identify services or
items that they really need. For Ryan Hatfield, who sold general merchandise
on eBay from 2002 to 2009, a desire to automatically lower his prices to beat
the competition served as the impetus to create his own company selling his
product, Price Spectre, online. For more on Ryan, see the “Programmer maps
plan for success” sidebar, later in this chapter.

Getting to know the marketplace

The Internet is a worldwide interconnected network of computers to which
people can connect either from work or home, and through which people can
communicate via e-mail, receive information from the web, and buy and sell
items with credit cards or by other methods.
Many people decide to start an online business with little more than a casual
knowledge of the Internet. But when you decide to get serious about going
online with a commercial endeavor, it pays to get to know the environment in
which you plan to be working.

One of your first steps is finding out what it means to do business online and
determining the best ways for you to fit into the exploding field of e-commerce.
For example, you need to realize that the Internet is a personal place;
customers are active, not passive, in the way they absorb information; and
the Internet was established within a culture of people sharing information
freely and helping one another. For another, you need to know that although
the marketplace continues to grow, most of the new growth is expected to
come from experienced online shoppers rather than people making their first
purchases online. That means you must address the needs of experienced
shoppers who are becoming more demanding of web-based merchants.
Some of the best places to find out about the culture of the Internet are blogs,
social networking sites such as Facebook, chat rooms, and sites such as
Twitter where individuals gather and exchange brief messages online. Visiting
discussion forums devoted to topics that interest you can be especially helpful,
and you’re likely to end up participating. Also visit commerce websites
such as eBay and Amazon.com for ideas and approaches you may want to use.

“Cee-ing” what’s out there

The more information you have about the “four Cs” of the online world, the
more likely you are to succeed in doing business online:
✓ Competitors: Familiarize yourself with other online businesses that
already do what you want to do. Don’t let their presence intimidate you.
You’re going to find a different and better way to do what they already do.
✓ Customers: Investigate the various kinds of customers who shop online
and who might visit your site.
✓ Culture: Explore the special language and style that people use when
they communicate.
✓ Content: Although websites have become far more visually interesting
over the years, what truly distinguishes them is their content. Useful
information attracts repeat visitors, which leads to increased sales.
When you take a look around the Internet, notice the kinds of goods and services
that tend to sell in the increasingly crowded, occasionally disorganized,
and sometimes complex online world. The products that sell best in cyberspace
include these four Cs:
✓ Cheap: Online items tend to sell at a discount — at least, that’s what
shoppers expect.
✓ Customized: Anything that’s hard to find, personalized, or unique sells
well online.
✓ Convenient: Shoppers look for items that are easier to buy online than
at a “real” store, such as a rare book that you can order in minutes from
Amazon.com (www.amazon.com) or an electronic greeting card that
you can send online in seconds (www.greeting-cards.com).
✓ Compelling: Consumers go online to quickly read news stories from
sources that are available by subscription, such as newspapers and
magazines; content that is exciting and eye-catching or that exists online
only, such as homemade videos on YouTube (www.youtube.com) or
blogs (a term derived from web logs).
Visit one of the tried-and-true indexes to the Internet, such as Yahoo! (www.
yahoo.com), or the search services Google (www.google.com) or Bing
(www.bing.com). Enter a word or phrase in the site’s home page search box
that describes the kinds of goods or services you want to provide online.
Press Enter, and you’ll find out how many existing businesses already do what
you want to do. Better yet, determine what they don’t do and set a goal of
meeting that specialized need yourself.

Figuring out how to do it better

After you see what’s already out there, you want to find ways to make your
business stand out from the crowd. Direct your energies toward making
your site unique and providing products or services that others don’t offer.
Offerings that set your online business apart can be as tangible as half-price
sales, contests, seasonal sales, or freebies. They can also involve making
your business site higher in quality than others. Maybe you can just provide
better or more personalized customer service than anyone else.
What if you can’t find other online businesses that do what you want to do?
Lucky you! In e-commerce, being first often means getting a head start and
being more successful than latecomers, even if they have more resources
than you do. (Just ask Jeff Bezos and others who founded the online bookstore
Amazon.com.) Don’t be afraid to try something new and outlandish. It
just might work!

Step 2: Determine What
You Have to Offer

Business is all about identifying customers’ needs and figuring out exactly
what goods or services you’ll provide to meet those needs. It’s the same both
online and off. (Often, you perform this step before or at the same time you
scope out what the business needs are and figure out how you can position
yourself to meet those needs, as I explain in “Step 1: Identify a Need.”)
To determine what you have to offer, make a list of all the items you have
to put up for sale or all the services you plan to provide to your customers.
Next, decide not only what goods or services you can provide online, but also
where to obtain them. Will you create sale items yourself? Will you purchase
them from another supplier? Jot down your ideas and keep them close at
hand while you develop your business plan.
The Internet is a personal, highly interactive medium. Be as specific as possible
with what you plan to do online. Don’t try to do everything; the medium
favors businesses that do one thing well. The more specific your business, the
more personal the level of service you can provide to your customers.

Step 3: Come Up with
a Cyberbusiness Plan

The process of setting goals and objectives and then designing strategies for
attaining them is essential when starting a new business. What you end up
with is a business plan. A good business plan applies not only to the startup
phase, but also to a business’s day-to-day operation. It can also be instrumental
in helping a small business obtain a bank loan.
To set specific goals for your new business, ask yourself these questions:
✓ Why do I want to start a business?
✓ Why do I want to start it online?
✓ What would I want to buy online?
✓ What would make me buy it?
These questions may seem simple. But many businesspeople never take the
time to answer them — to their detriment. And only you can answer these
questions for yourself. Make sure that you have a clear idea of where you’re
going so that you can commit to making your venture successful over the
long haul. (See Chapter 3 for more on setting goals and envisioning your
business.)
To carry your plan into your daily operations, consider these suggestions:
✓ Write a brief description of your company and what you hope to
accomplish with it.
✓ Draw up a marketing strategy. (See Chapter 10 for tips.)
✓ Keep track of your finances. (See Chapter 18 for specifics.)
Consider using specialized software to help prepare your business plan.
Programs such as Business Plan Pro by Palo Alto Software (www.paloalto.
com) lead you through the process by asking you a series of questions to
identify what you want to do. The Standard version of the program retails for
$99.95. You can find an online version for $19.95 per month.
If you set aside part of your home for business purposes, you may be eligible
for tax deductions, depending on how much space you use and whether it is
completely dedicated to your business. (You can’t work in a corner of the
kitchen but then deduct the entire kitchen, for example.) You can depreciate
your computers and other business equipment, too. On the other hand, your
municipality may require you to obtain a license if you operate a business in a
residential area; check with your local authorities to make sure that you’re on
the up and up. You can find out more about tax and legal issues, including
local licensing requirements, in Chapters 17 and 18.
Go to my website (www.gregholden.com/busplan.doc) to download
information created by business consultant Jeffrey Edelheit about creating a
business plan.

Step 4: Assemble Your Hardware
and Software

One of the great advantages of opening a store on the Internet rather than
on Main Street is money — or, rather, the lack of it. Rather than rent a space
and set up furniture and fixtures, you can buy a domain name, sign up with a
hosting service, create some web pages, and get started with an investment
of only a few hundred dollars or less.
In addition to your virtual storefront, you have to find a real place to do your
business. You don’t necessarily have to rent a warehouse or other large
space. Many online entrepreneurs use a home office or a corner in a room set
up with a computer, books, and other business-related equipment.
Finding a host for your website
Although doing business online means you don’t have to rent space in a mall
or open a real, physical store, you do have to set up a virtual space for your
online business. The most common way to do so is by creating a website and
finding a company to host it. In cyberspace, your landlord is a web hosting
service. A web host is a company that, for a fee, makes your site available 24
hours a day by maintaining it on a special computer — a web server.
A web host can be as large and well known as America Online, which gives
all its customers a place to create and publish their own web pages.
Some web-based resources, such as Microsoft Office Live 365 (www.
microsoft.com/en-us/office365/enterprise-home.aspx) and
Tripod (www.tripod.lycos.com), act as hosting services and provide easyto-
use website creation tools as well. When my brother decided to create
his website, he signed up with a company called Webmasters.com, which
charges him $9.95 per month. Webmasters offers many features, including
the form shown in Figure 2-1, which enables you to create a simple web page
without typing any HTML.
In addition, the company that gives you access to the Internet — your
Internet service provider (ISP) — may also publish your web pages. Make
sure your host has a fast connection to the Internet and can handle the large
numbers of simultaneous visits, or hits, that your website is sure to get
eventually. You can find a detailed description of web hosting options in
Chapter 4.