петък, 6 януари 2012 г.

Как да си набавим до 20 000 лева за собствен бизнес през 2012

Чрез програмата за развитие - " Подкрепа на предприемчивите българи" финансирано от еврофондовете  и през 2012 година.


Над 12 хиляди безработни са кандидатствали за финансиране на свой бизнес по програмата "Подкрепа на предприемчивите българи". Одобрените могат да получат до 20 хиляди лева. Парите са от европейския социален фонд. Заявления за участие се приемат в бюрата по труда.


Общо за  страната  са отпуснати 75 милиона лева по тази програма. Едно от условията е кандидатите, регистрирани в бюрата по труда да представят ясна бизнес идея. Друго условие е гражданите без работа да имат средно или висше образование. Програмата е в три етапа, като вече 1000 души са включени в обучение за малък и среден бизнес.

Минимум 25 хиляди души могат да участват в програмата за обучение, но много по-малко ще бъдат финансирани.

След като всички етапи на програмата приключат и ако бизнесът се окаже неуспешен след години, предприемачът няма да връща парите, с които фирмата му е започнала дейността си. 

Някои от бизнес плановете са както стандартни за дома, така и до направата на нови уеб сайтове. 
 
В агенцията ще бъде създадена външна оценителна комисия, специализирана в малкия и среден бизнес, която ще одобрява кой бизнес ще бъде печеливш.

До края на 2012  могат да се подават документи в бюрата по труда.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Считано от 03.10.2011г. започна набирането на заявления за включване в обучение по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция

BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент I” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2012
Целева група на проекта „Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.
Продължително безработни лица, с регистрация в Дирекции „Бюро по труда”  повече от 12 месеца, които не получават месечно социално подпомагане се включват в целевата група, ако притежават средно или по-високо образование.
В целевата група не се включват лица, обект на месечно социално подпомагане, независимо от продължителността на регистрацията им в ДБТ.

Необходими документи за включване в проекта:

-Заявление по образец;
-Копие на документ за завършено образование, заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис;
-Копие на документ/и за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация (ако лицето декларира, че има завършено обучение за професионална квалификация), заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

Право на обучение:

Безработни лица от целевата група имат право да се включат в обучение по част от професии по специалностите „Малък и среден бизнес” или „Бизнес услуги” за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Желанието на лицата за избор на специалност се посочва в заявлението.
След одобряване, лицата от целевата група се уведомяват от Дирекция „Бюро по труда” за реда и условията за предоставяне на ваучер за обучение.

1 коментар:

  1. Бих искал да инсталира на гърдите силикон.Ли наред като лекар в Истанбул mezdeği Али?
    Meme estetiği

    ОтговорИзтриване