понеделник, 23 януари 2012 г.

Нови отстъпки до 25% за хостинг и домейни за 2012 от СУПЕРХОСТИНГ

Нови Отстъпки и промокодове за хостинг от Superhosting.bg, :

WT_1 – 15% отстъпка за поръчка на план СуперСтарт
WT_2 – 20% отстъпка за поръчка на план СуперПро
WT_3 – 25% отстъпка за поръчка на план СуперХостинг

SUPERPROMO -  5% отстъпка
SUPERPROMO10 -  10% отстъпка
Кодовете WT_1 ,  WT_2  и WT_3 работят и дават съответно 15% , 20% и 25% и при закупуване само на домейн като цената на .com  .net .org .me и др. домейни пада до 14.80лв. с код WT_3.
Работят и при подновяване на вече съществуващи акаунти.
Очаква се и за тази година - 2012 нов код който да дава и до 30% и повече отстъпка от домейн и хостинг планове.
СуперХостинг са едни от по-добрите доставчици на хостинг услуги в България. 
За повече информация на сайта им - superhosting.bg

петък, 6 януари 2012 г.

Как да си набавим до 20 000 лева за собствен бизнес през 2012

Чрез програмата за развитие - " Подкрепа на предприемчивите българи" финансирано от еврофондовете  и през 2012 година.


Над 12 хиляди безработни са кандидатствали за финансиране на свой бизнес по програмата "Подкрепа на предприемчивите българи". Одобрените могат да получат до 20 хиляди лева. Парите са от европейския социален фонд. Заявления за участие се приемат в бюрата по труда.


Общо за  страната  са отпуснати 75 милиона лева по тази програма. Едно от условията е кандидатите, регистрирани в бюрата по труда да представят ясна бизнес идея. Друго условие е гражданите без работа да имат средно или висше образование. Програмата е в три етапа, като вече 1000 души са включени в обучение за малък и среден бизнес.

Минимум 25 хиляди души могат да участват в програмата за обучение, но много по-малко ще бъдат финансирани.

След като всички етапи на програмата приключат и ако бизнесът се окаже неуспешен след години, предприемачът няма да връща парите, с които фирмата му е започнала дейността си. 

Някои от бизнес плановете са както стандартни за дома, така и до направата на нови уеб сайтове. 
 
В агенцията ще бъде създадена външна оценителна комисия, специализирана в малкия и среден бизнес, която ще одобрява кой бизнес ще бъде печеливш.

До края на 2012  могат да се подават документи в бюрата по труда.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Считано от 03.10.2011г. започна набирането на заявления за включване в обучение по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция

BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент I” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2012
Целева група на проекта „Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.
Продължително безработни лица, с регистрация в Дирекции „Бюро по труда”  повече от 12 месеца, които не получават месечно социално подпомагане се включват в целевата група, ако притежават средно или по-високо образование.
В целевата група не се включват лица, обект на месечно социално подпомагане, независимо от продължителността на регистрацията им в ДБТ.

Необходими документи за включване в проекта:

-Заявление по образец;
-Копие на документ за завършено образование, заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис;
-Копие на документ/и за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация (ако лицето декларира, че има завършено обучение за професионална квалификация), заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

Право на обучение:

Безработни лица от целевата група имат право да се включат в обучение по част от професии по специалностите „Малък и среден бизнес” или „Бизнес услуги” за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Желанието на лицата за избор на специалност се посочва в заявлението.
След одобряване, лицата от целевата група се уведомяват от Дирекция „Бюро по труда” за реда и условията за предоставяне на ваучер за обучение.

четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: как да регистрирам фирмата си?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме как да напишем собствен бизнес план, а сега трябва да си изясним как да регистрирате фирмата си?
След като вече имате ясна идея за бизнеса си и внимателно сте планирали и разчели дейността и разходите си, логично следва да узаконите фирмата си, т.е. да я регистрирате.
 
Всяка фирма трябва да се регистрира в Търговски регистър.
Когато регистрирате фирмата си, вие вписвате в регистъра:
- името й и правната форма, под която сте избрали да извършвате дейността си – ЕТ, ООД или ЕООД. Например: ЕТ „Плевен Транс“
- точен адрес
- предмет на дейност
- собственик
- съдружници, които са лично отговорни  други обстоятелства, предвидени в Търговския закон
Какви са стъпките на регистрация на една фирма? Можете да прочетете подробно тук.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как да си подбера персонал?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. 

Лесно можете да се справите с това ако поръчате вместо вас за минимална сума да го свърши дадена счетоводна кантора
Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна
- Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си
- Как да стартирам собствен бизнес: откъде да намеря пари?
- Как да стартирам собствен бизнес: как се прави бизнесплан?

данни: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: как се прави бизнесплан?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме какви са различните варианти за първоначално финансиране, а сега трябва да си изясним как да напишем собствен бизнес план?
Бизнеспланът представлява писмен документ, в който подробно трябва да представите вашите планове за печеливш и добре развиващ се бизнес. Бизнеспланът е задължителен както за новостартиращи фирми, така и за вече съществуващи. Това е първата стъпка в управлението на дейността ви.
Съставянето на бизнесплан се налага поради няколко основни причини:
- Изготвяйки бизнесплан, вие описвате и структурирате идеите си последователно
и аргументирано.
- Бизнеспланът е критерият, по който банките и инвеститорите преценяват дали да ви отпуснат средства.
- В бизнесплана вие залагате определени финансови показатели – приходи, разходи на фирмата, които са така съобразени, че да ви носят печалба и да водят до разширяване на дейността ви.
- Бизнеспланът е отправна точка. По всяко време ще можете да следите и сравнявате развитието на дейността си спрямо първоначално заложените цели в бизнесплана.
Съставянето на бизнесплан е най-сложната и отговорна дейност преди започването на собствен бизнес. Той включва подробно и аргументирано описание на всичко, което изяснихме дотук – с какво ще се занимавате, под каква правна форма ще извършвате дейността си, каква форма на финансиране ще изберете, какви първоначални и бъдещи разходи ще правите.
Тук ви предлагаме примерна структура с най-основните елементи, които задължително трябва да присъстват във вашия бизнесплан.
Структура на бизнесплана:
1. Обща информация за фирмата
- Име, седалище и регистрация на фирмата
- Предмет на дейност – с какво ще се занимавате или какво вече извършвате
- Кратка история и финансово състояние на фирмата (за действащи фирми)
- Лични цели и цели на бизнеса
- Адрес за контакти
2. Анализ на пазара – включете вашите проучвания и информация за:
Продуктите или услугите, които ще предлагате на пазара – съществуващ, нов продукт или подобрена версия на вече съществуващ продукт.
Клиентите – дали ще заложите на стари или напълно нови клиенти, или ще привлечете клиенти на конкуренцията. Трябва да се обосновете и как ще спечелите тези клиенти на своя страна. Добре е предварително да имате яснота за големината на пазара, на който ще действате – дали се ограничава в рамките на хората от квартала, общината, областта, страната или извън България. Можете да изберете да осъществявате дейността си и на няколко пазара. Уточнете и начините, и сроковете за разплащане с клиентите.
Доставчиците – трябва да назовете имената на конкретни фирми, от които ще се снабдявате. Можете да използвате услугите на един или няколко доставчика. Важно е да уточните по какъв начин и в какви срокове ще се разплащате с тях.
Дистрибуция - как ще пласирате стоките или услугите си на пазара - на едро, на дребно или чрез посредници.
Конкуренцията – посочете имената на потенциалните си конкуренти. Съберете възможно най-пълна информация за техния брой, дейност, опит, качество и цени на предлаганите от тях продукти, силни и слаби страни.
3. Технологични възможности.
Трябва да прецените дали имате техническия капацитет да осъществявате дейността си – дали разполагате с необходимите машини и съоръжения, или трябва да ги закупите (наемете).
4. Финансова част на бизнесплана.
Тя е най-важната и най-отговорната част на бизнесплана ви.
В нея трябва да прогнозирате и планирате възможно най-точно разходите, приходите, печалбата, обема на производство и възможностите за разрастване на фирмата си.
В началото определете общата сума на необходимите ви средства за започване на бизнес.
При всяка нова дейност е трудно да се определи кога тя ще започне да носи печалба. Една от най-успешните тактики е краткосрочното планиране на дейността до края на първата година – какви средства са ви необходими, за какво ще ги използвате и как ще погасявате задълженията си, ако сте използвали външно финансиране.
Основни понятия,  с които ще ви се наложи да работите при изготвяне на финансовата част на бизнесплана:
Приходи. Това е общата стойност на продадените стоки, продукти или услуги за определен период от време (обикновено един месец). Приходите могат да бъдат и от наеми, постъпления от кредит или други форми на финансиране.
Разходи. Разходите се делят на постоянни и променливи. Постоянните разходи не се влияят от промените в обема на произвежданата продукция – разходи за наем, поддръжка, лихви по дългосрочни кредити, разходи за заплати на ръководството на фирмата и др.
Променливите разходи са за материали, суровини, енергия (електроенергия, вода за производствени нужди, гориво), заплати на служителите, разходи за социално осигуряване, застраховки, транспорт и др.
Като предприемачи вие сами трябва да прецените кои разходи са свързани с текущата дейност и са постоянни и кои имат непостоянен характер и са съответно променливи.
Към разходите спадат и инвестициите за започване или разширяване на бизнеса. Това са всички разходи, които са ви необходими за започване на новата дейност – разходи за оборудване, недвижими имоти, техника, за строителство и ремонт и др.
- Печалба – разликата между всички приходи и разходи от дейността. Преди облагане с данък печалба тя се нарича брутна печалба. Брутна печалба = Приходи – Разходи
След като се обложи с данъци, печалбата се нарича нетна (чиста). Нетна печалба = брутна печалба – данъци.
Паричен поток – движението на парите към и от фирмата. Изготвя се обикновено
за една година на базата на показателите, които описахме по-горе.
Полезни съвети:
Прогнозите за приходите и разходите могат да се изготвят в три варианта – оптимистичен, реалистичен и песимистичен. За начинаещите предприемачи е препоръчително да планират разходите и приходите си според песимистичната прогноза – т.е. бъдете по-консервативни и предвидете всички възможни рискове и неочаквани разходи.
Ако изготвяте бизнесплан за първи път, е хубаво да се консултирате със специалист. Безплатни консултации можете да получите в местните бюра по труда, както и в някои банки и в Интернет.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как да регистрирам фирмата си?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна
- Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си
- Как да стартирам собствен бизнес: откъде да намеря пари?


данни: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: откъде да намеря пари?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме как да организираме дейността си, а сега трябва да си изясним откъде да намерим пари?
Въпросът за финансирането на бизнеса често плаши и затруднява дори и най-амбициозните предприемачи. Световна практика е начинаещите предприемачи да започват своята дейност със заем. По този начин те получават много по-големи възможности за успешен старт и развитие.
Разбира се, ако възможностите ви позволяват, можете да започнете и със собствени средства или да комбинирате няколко източника на финансиране.
Най-разпространени са:
- Банков кредит. Това е заем, който се отпуска от банката на предприемач за извършване на дейност. Кредитоискателят трябва да предостави на банката гаранция за това, че ще изплати заема си. Тази гаранция най-често представлява залог на някаква собственост – имот, земя, съоръжения, стоки и др.
Освен това кредитополучателят трябва да изплати заема си към банката с лихва и в определени срокове.
- Кредит по програма за подпомагане на бизнеса. В страната на местно равнище функционират различни програми за подпомагане на малкия и средния бизнес. Те отпускат заеми с по-добри условия за начинаещи предприемачи (по-ниски лихви, по-дълъг гратисен период). Освен кредитиране тези програми предлагат и консултации за процедурата на кандидатстване за креюдит и попълване на необходимите документи.
Лизинг или изплащане на части е удобна форма на финансиране, при която получавате необходимите ви материални ресурси – машини, офисоборудване, транспортни средства и др. – веднага, като не плащате за тях наведнъж, а на отделни вноски, разсрочени във времето.
Пример:
Тъй като нямам достатъчно налични средства да започна бизнеса си, ще кандидатствам за кредит. Проверих условията на банките в Плевен, както и на регионалните програми за кредитиране на частен бизнес и реших да подам документи. Ще кандидатствам за средства за закупуване на офисоборудване и за покриване на разходите по ремонта и поддръжката на автомобила. Част от офис-
оборудването – телефон, факс, компютър - ще взема на изплащане от местна фирма.
Планирам на по-късен етап, с разширяване на бизнеса, да поискам втори кредит за закупуване на още един товарен автомобил с хладилна камера.
Полезни съвети:
Ако искате да кандидатствате за кредит, потърсете програма, която е подходяща за вашата дейност, нужди и възможности.
Преди да кандидатствате за кредит, трябва да изготвите бизнесплан, по който кредитиращата институция ще ви оценява.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как се прави бизнесплан?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна
- Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си

данни: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст се опитахме да разберем какво искам да постигна, сега трябва да си изясним как да организираме дейността си?
Когато започвате бизнес, можете да създадете фирмата си сам или в съдружие с други лица – членове на семейството ви, близки, приятели. Ако сте решили да привлечете други хора в управлението на бизнеса си, възниква въпросът, как ще поделяте отговорностите и съответно печалбите.
Пример:
Тъй като искам да направя малка фирма и не разполагам с достатъчен капитал да основа ООД, реших да извършвам дейността си като ЕТ, чийто управител ще бъда аз.
За уреждане на тези взаимоотношения българското законодателство предлага различни възможности за организация на фирмата. Те се наричат правни форми и определят началния капитал, с който трябва да започнете, отговорностите и задълженията на собствениците, както и разпределението на печалбите и загубите.
Най-подходящи за развитие на малък частен бизнес са формите Едноличен търговец (ЕТ) и Дружество с ограничена отговорност (ООД).
ОсобеностиЕдноличен търговецДружество с ограничена отговорност
Участие с начален капиталОсигурява сам целия капитал на фирмата.Съдружниците участват с различни дялове в капитала на фирмата.
ОтговорностиОтговаря неограничено за дълговете на фирмата с фирменото и личното си имущество.Съдружниците носят лична отговорност до размера на дяловите си вноски в капитала на дружеството.
УправлениеОтговаря сам за управлението на фирмата. Може да си назначи и помощник.Извършва се от общо събрание на съдружниците, където всеки от тях има право на един глас, и от управител (управители), който може и да не е съдружник.
Разпределение на печалбатаСобственикът получава цялата печалба.Съдружниците разпределят печалбата помежду си в зависимост от участието си в общия капитал на фирмата.
ПредимстваЛесно се създава и ликвидира. Собственикът притежава пълна търговска свобода и възможност да налага своя стил в управлението. Получава цялата печалба.Отговорността на съдружниците е ограничена до техните дялове в капитала. Съдружниците имат широки права в управлението на дружеството. Има възможност за учредяване на Еднолично ООД (ЕООД).
НедостатъциКапиталът на фирмата е ограничен до възможностите на собственика, а възможностите за външно финансиране са малки. Рисковете от дейността се поемат само от собственика.Строги законови изисквания при промяната на основния капитал.
ПриложениеТърговия, производство, услуги.Промишленост, строителстро, транспорт, търговия, услуги
Полезни съвети:
Според Закона за занаятите можете да извършвате дейност и като занаятчийско предприятие. Тогава пак трябва да изберете правна форма за бизнеса си, но също и да се впишете в регистъра на занаятчиите. Всяка регионална занаятчийска камара води регистър на занаятчиите от нейния регион.
Според Закона за подпомагане на земеделските производители можете да
извършвате дейност и като частен земеделски стопанин. Това е различно от описаните правни форми и ви дава някои предимства като производители на земеделска продукция с цел продажба. Ако изберете да сте частен земеделски стопанин, трябва да се впишете в регистъра на земеделските производители към Министерството на земеделието и горите.
Подробна информация за правните форми за извършване на дейността си можете да намерите в Търговския закон, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на земеделските производители.
Консултации може да получите от специалисти в регионалните бюра по труда.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: откъде да намеря пари?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна

данни: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст се опитахме да разберем какво се търси на пазара, сега трябва да си изясним какво всъщност искаме да постигнем?
Вече знаете с какво ще се занимавате и сте решили да направите собствена фирма. Това обаче е само началото.
Предстои ви да започнете да планирате дейността и целите си. Това означава да определите какво искате да постигнете в краткосрочен (до 1 година) и в дългосрочен период след стартирането на дейността си.
Помислете как ще развиете услугата или продукта, който предлагате – качество, цена, реклама, дистрибуция. Планирате ли да разширите бизнеса си с услуга или продукт, който допълва основната ви дейност?
В първата година след започването на дейността си трябва да насочите вниманието си основно към разходите, които правите. Ако планирате добре разходите си и се стараете да постигате добър баланс между разходи и приходи, по-бързо ще започнете да печелите.
В дългосрочен план трябва да планирате как да разширите дейността си и да увеличите размера на продажбите. Това може да стане, като вложите средства (собствени или от заем) в ново оборудване, наемане на повече персонал, повишаване на качеството на предлаганите стоки или услуги, започване на дейност, допълваща основната, както и чрез реклама и различни форми за популяризиране на фирмата.
Пример:
Мога да нарека фирмата си „Плевен Транс“. В началото ще се занимавам предимно с транспортиране на хранителни стоки. За популяризиране на дейността си ще разчитам на лични контакти и срещи с клиенти, тъй като нямам достатъчно средства за реклама.
Когато си стъпя на краката, бих могъл да разширя дейността, като предлагам и дистрибуция на бира и безалкохолни напитки. Тази дейност отлично ще допълва основната ми – транспортните услуги, и би била много успешна през летния сезон. Надявам се също така да повиши значително продажбите и печалбата ми.
Затова трябва да предвидя и средства за закупуване на нов камион, оборудван с хладилна камера. При всички положения с увеличаването на клиентите ще трябва да предвидя и разходи за поне още един товарен автомобил.
Ако успея, ще го направя със собствени средства, но, ако не мога, ще проуча възможностите за кредит от банка или по програма за подпомагане на малки предприятия.
В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: как да организирам дейността си?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара

Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст поставихме въпроса за плюсовете на вашето населено място, идва ред да помислим за това какво се търси на пазара?
След като сте направили импровизирано проучване на възможностите, които предлага вашият регион, помислете как това, което вие знаете или умеете, може да се развие като бизнес на местния пазар. Насочете вниманието си към потребностите и нуждите на потребителите.
Можете да се насочите към продукт или услуга, които липсват или не достигат на
вашия пазар, но хората биха ги ползвали.

- Можете също така да подобрите качеството на продукт или услуга, които вече
присъстват на пазара (например нарязан и опакован хляб).
- Успешна тактика е и да заложите на продукт, който вече се предлага на пазара, но при по-добри условия за потребителите (например кафене с климатик за по-голямо удобство на посетителите).
Когато решите какво ще предлагате на пазара, трябва да помислите и за цената на вашия продукт или услуга. Обърнете внимание на следните няколко фактора при определяне на цената. Тя трябва:
- да покрива разходите, които правите за производството на вашия продукт или
предлагането на дадена услуга, но освен това трябва да ви носи и печалба
- да е съобразена с това, което потребителите могат да си позволят
- да е съобразена с цените на конкурентите (ако има такива).
Пример:
В Плевен хората не получават високи доходи, следователно не мога да развивам бизнес със скъпи и луксозни стоки и услуги. Освен това нямам достатъчно опит и знания за търговска дейност. Бих искал да се занимавам с това, което мога най-добре – да шофирам.

В каква област обаче мога да реализирам идеята си? В Плевен хората купуват предимно хранителни стоки и стоки за бита. Магазините, които ги предлагат, обикновено поръчват стоката си от доставчици извън града и им се налага да я превозват със собствени автомобили, което в много случаи им е неудобно и им коства много време.

Моята фирма би могла да поеме превоза на хранителните стоки от доставчиците до магазините в изискваните от собствениците срокове. Най-много разходи ще се наложи да правя за гориво и поддръжка на товарния камион. Цената ми ще включва тези разходи и ще си съобразя надценката с възможностите на собствениците на магазините. Бих могъл да се договоря с всеки конкретен клиент за цената на услугата в зависимост от разстоянието, на което ще трябва да транспортирам стоките, количеството и вида им.

В Плевен има още три фирми, които се занимават с транспортна дейност, но аз бих могъл да заема своето място на пазара с добри цени и коректно изпълнение на изискванията на клиентите.

В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: какво искам да постигна?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място

Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст поставихме въпроса "с какво разполагаме", идва ред да поразсъждаваме върху това какви възможности ми дава регионът, в който живея?
След като прецените всичко, с което разполагате и с което можете сами да си помогнете, проучете възможностите, които ви предоставя мястото, където живеете.
- традиционно развити дейности за региона – промишлена дейност, селско стопанство, занаяти, услуги и др.
- подходящи природни и климатични условия и ресурси – плодородна почва, климат, подходящ за отглеждане на определена култура, и т.н.
- инфраструктура на населеното място – развитието на търговската мрежа, транспортните услуги, банковото обслужване в региона.
- местни програми, насочени към развитие на малкия и средния бизнес. Потърсете във вашата община или местното бюро по труда информация за програми на местно равнище, насочени към новостартиращи фирми. Голяма част от тях предлагат безплатни консултации, нисколихвени кредити, обучение.
- възможности за наемане на работна ръка – проучете дали във вашия регион има достатъчно квалифицирани и трудоспособни хора, които да наемете или чиито услуги да използвате в бизнеса си.
- развитието на частния бизнес в съответ ния регион – има ли във вашия регион много частни фирми и с какво се занимават. Нали чието на добре развит частен бизнес означава, че има условия и потенциал за развитие на региона. Това е предимство при започването на малък бизнес.
- традициите на местните хора – за да се ориентирате по-добре и да се предпазите от грешки, обърнете внимание и на това какво традиционно харесват хората от вашия регион, на какво се противопоставят (какво не биха приели).
Пример:
Плевен е областен град с развита инфраструктура, с голям брой население и много околни села. Промишлеността и земеделието са добре развити. Има предприятия, които работят предимно за износ. Но повечето малки частни фирми се занимават с търговия с хранителни продукти, битови стоки и дрехи.
Търговската мрежа е добре развита. В Плевен работят и клонове на различни банки. Безработицата в града обаче е висока и потребителите разполагат с ниски доходи.

В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: какво се търси на пазара?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам

Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст разгледахме колко е важно да разберете ккаво умеете да правите, идва ред да си отговорите на въпроса с какво разполагате всъщност към дадения момент.
Основно предимство при започването на малък бизнес е собствеността, която притежавате и "връзките" и познанствата, които имате.
Собственоста може да е:
- свободни помещения ( жилище, селскостопански постройки и др.)
- земя
- животни
- машини и техническо оборудване
- транспортни средства
- друга собственост
ПРИМЕР
- Освен на собствените си умения и опит мога да разчитам и на семейството си. Синът ми – Павел – преди време напусна кооперацията, в която работеше, и разполага с малък товарен камион. Заедно можем да го ремонтираме и да го използваме за нещо. Ще включим и най-добрия му приятел, който, след като завърши школата за професионални шофьори, не можа да се реализира и дълго време е без работа.
Къщата ни не е голяма, но имаме свободно приземно помещение, което да използваме. Ако се наложи, ще направим и други размествания или ще потърсим
помещение под наем наблизо. От полза могат да са ми и контактите от старата работа в транспортните услуги.
Ако решим да правим семейна фирма, жена ми ще води счетоводството.
Много важен фактор, на който можете да разчитате, е семейството, близки или приятели, с които да направите общ бизнес. Тяхната квалификация, умения, идеи и опит могат да допълват вашите в едно успешно сътрудничество.
Помислете и за всички контакти, които имате с хора с различни професии. Могат ли да ви бъдат полезни, да ви подпомогнат в началото или да ви дадат идеи?
Когато мислите за потенциални партньори в новото ви бизнес начинание, не се ограничавайте само до хората, които биха могли да се включат в дейността ви чрез пряко финансиране. Помислете за такива, които могат да помогнат с ноухау, задълбочено разбиране на даден бизнес, опит в дадена сфера и т.н.
Важно е честно да прецените реално с какво разполагате и как то най-добре ще работи за вас.
В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: Какви възможности
ми дава регионът, в който живея?? 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя

данни: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". След като в предишния текст разгледахме какво означава да имате собствен бизнес, идва ред да си отговорите на въпроса какво можете да правите най-добре.
Ако не сте избрали все още с какво да се занимавате и ви е трудно да прецените коя дейност ще ви носи печалба и удовлетворение и ще осигурява работа за вас и ваши близки, за да се ориентирате по-добре, опитайте да си отговорите на следните въпроси:

Първият е: какво умея да правя?
ПРИМЕР
Петър Георгиев е на 45 години, от Плевен:
Безработен съм от 1 година. Имам съпруга и син, който също е безработен. Работил съм дълго време като шофьор в държавна фирма, но ме съкратиха. Съпругата ми – Маргарита – е счетоводител в малко предприятие на половин работен ден, но заплатата й не достига, за да се издържаме. Притежавам професионална квалификация и дългогодишен опит като шофьор, предприемчив съм и не се плаша от трудности.

Полезни съвети:
Помислете и за придобиване на допълнителни знания и умения. Ако не можете да си позволите да се запишете на курсове за допълнителна квалификация – обърнете се към местното бюро по труда. Там се организират безплатни програми
за преквалификация и чуждоезиково обучение.
Помислете какво умеете да правите най-добре. Владеете ли занаят или изкуство? Например дърворезба, изобразително изкуство, грънчарство, обущарство, фризьорство и др.

Имате ли някакви особено изявени способности и умения – шофирате добре, умеете да шиете, готвите, поправяте уреди, добър търговец сте и т.н.
Не пренебрегвайте знанията и квалификацията, които вече имате. Те могат да ви послужат като добра основа за започване на собствен бизнес, с който да осигурите семейството си и да печелите добре.

Важно е честно да прецените възможностите си, за да откриете какво от това, което вие самите притежавате, ще работи най-добре за вас.
В следващият текст ще потърсим отговор на въпроса: С какво разполагам? 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.

данни : екак.бг

Какво означава да имате собствен бизнес?

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава и полезен наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Поради тази причина нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
Започваме с темата "Какво означава да имате собствен бизнес?"
На първо място, това ви носи голяма свобода и финансова независимост. Работите за себе си и усилията, които полагате, ви носят печалба. Независимите предприемачи разполагат с много възможности за разрастване на дейността и увеличение на доходите. Не на последно място, управлението на собствен бизнес е вълнуващо и можете да придобиете много нови способности и практически знания.
Но собственият бизнес е също и голяма отговорност. Затова е много важно още в началото да сте сигурни, че сте готови да посрещнете предизвикателствата и рисковете на едно ново начинание.
Предлагаме ви да започнете, като си отговорите на следните въпроси:
- Мога ли да взимам самостоятелни решения и да поемам цялата отговорност?
Като предприемач всичко ще зависи само и единствено от вас. Често ще ви се налага бързо да взимате важни решения дори в стресови ситуации.
- Имам ли нагласата и физическата възможност да се справям със собствен бизнес?
Управлението на собствена фирма изисква и много усилена работа – понякога дори по 12 часа на ден, 7 дни в седмицата.
- Умея ли да общувам с хора?
В дейността си ежедневно ще общувате с най-различни хора – подчинени, клиенти, доставчици, банкови служители, консултанти и т.н. Ще трябва да имате различен подход към всички и да се справяте успешно дори с взискателни клиенти, некоректни партньори и др.
- Добър организатор ли съм? Мога ли да планирам дейността си?
За успешния бизнес от решаващо значение са планирането и добрата организация на производството, приходите, разходите, сроковете за изпълнение и т.н.
- Достатъчно мотивиран ли съм?
Голямата отговорност е натоварваща и изтощителна, но вашата мотивация и хъс
могат да ви помогнат да се справите успешно дори в изключително трудни моменти.
- Мога ли да разчитам на подкрепата на семейството си?
Началото на самостоятелната ви дейност може да е натоварено и затова е много важно да получавате разбиране и съдействие от близките си.

Ако вече сте твърдо убедени, че искате да започнете собствен бизнес, не пропускайте следващите части от поредицата, която ще ви помогне в първите ви крачки в управлението на самостоятелна дейност.

В следващите текстове ще научите как да:
- да се ориентирате в пазарната ситуация и да изберете предмета на своята дейност
- да определите най-подходящата юридическа форма за извършване на дейността си
- да финансирате бизнеса си
- да представите и защитите предприемаческите си идеи в бизнесплан
- да регистрирате фирмата си
- да планирате началните си разходи
- да прилагате българските счетоводни стандарти
- да плащате данъци и осигуровки
- да изберете обслужваща банка


изтоник: екак.бг

Как да стартирам собствен бизнес: как да подбера персонал?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме как да регистрираме фирмата си, а сега ще ви помогнем да си изясните как да подберете персонал?
След като преминете процедурата по одобрение и учредяване на вашия бизнес, сигурно ще въздъхнете с облекчение. Но това, което ви предстои, преди да
започнете самата дейност, е не по-малко отговорно и трудно – трябва да подберете подходящите служители и работници за вашата фирма.
Успехът на фирмата ви зависи много от правилния подбор на хората, които ще работят в нея. Те трябва да са квалифицирани, работливи и мотивирани да се развиват заедно с вас.
Предлагаме ви няколко съвета за това как да наемете подходящия персонал.
Как да търся служители и работници?
1. Да наемете познат или роднина с нужните качества, на когото имате доверие.
2. Да направите обява във вестник за свободно работно място. Посочете изискванията си към кандидатите – образование, опит, умения и др. Изисквайте от кандидатите да ви изпратят автобиография със снимка.
Някои работодатели изискват и мотивационно писмо.
От получените кандидатури селектирайте тези, които поне на документи отговарят в най-пълна степен на изискванията ви.
Свържете се с тях и си определете дата и час за среща (интервю за работа), на коя-то да прецените кой е най-подходящият кандидат.
3. Да използвате външни консултанти за наемане на персонал. Ако предпочитате да доверите избора си на специалист или да получите консултация, можете да се
обърнете към консултантски фирми за подбор на персонал или към местното
бюро по труда. С посредничеството на бюрата по труда можете да наемете безработни, както и хора, които желаят да сменят работата си, пенсионери или учещи, които искат да работят през свободното си време.
А ако не съм доволен?
За да избегнете тази ситуация, можете да наемете служителите с изискването за първоначален изпитателен срок. Принципно той продължава между 1 и 6 месеца и ви дава възможност да прецените качествата и уменията на съответния служител.
След приключване на пробния период можете да назначите съответния кандидат на безсрочен договор или да го освободите.
Как да мотивирам служителите си?
Мотивацията на даден служител го кара да дава най-доброто от себе си в работата. Това, разбира се, е във ваш интерес. Затова трябва да създадете максимално добри условия за работа на служителите си:
- нормални санитарно-хигиенни условия
- позитивно отношение
- допълнителни стимули
- премии, нематериални поощрения и др.възможност за развитие и усъвършенства
не чрез курсове за обучение и преквалификация
- практическо обучение и др.
Социални програми:
За подпомагане на работодателите в България работят различни социални програми. Те осигуряват преференции на работодатели, които чрез местните бюра по труда наемат хора от т.нар. рискови групи:
- продължително безработни
- безработни на възраст над 50 години
- безработни с намалена трудоспособност
- безработни младежи до 29 години с намалена трудоспособност
- младежи от социални домове
- самотни родители
- майки с деца до 3-годишна възраст и др.
Пример:
Във фирмата смятаме да работим само аз, синът ми и неговият приятел. Съпругата ми ще ни помага със счетоводството от време на време. Аз съм дългосрочно безработен и с основаването на фирмата се самонаемам, което означава, че вече ще имам социални осигуровки – за здравно осигуряване и пенсия.
След като проучих условията за наемане на персонал, открих една програма на
Министерството на труда и социалната политика, която ми осигурява преференции, ако наема безработен младеж до 29-годишна възраст. Тъй като приятелят на сина ми е на 27 години и е регистриран като безработен в бюрото по труда, ще мога да се възползвам от програмата и да го наема на трудов договор. По този начин през първата година държавата ще покрива разходите за осигуровките му.
Полезни съвети:
Ако желаете да се възползвате от преференциите за работодатели, обърнете се за повече информация към местното бюро по труда.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как да водя счетоводството на фирмата си?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае.
данни : екак.бг