сряда, 30 декември 2015 г.

НОВО - Промяна Минимални Прагове 2016

Актуални суми по професии и икономически дейност за минималните осигурителни прагове валидни от 01.01.2016г. За повече информация вижте тук - http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/minimalni-pragove-2016


сряда, 4 ноември 2015 г.

Онлайн магазин - 180лв

Онлайн магазина е един от най-успешните начини в днешно време за бърза печалба и потенциално развитие на текушия Ви бизнес. С промоцията на TEDBG.com можете да имате собствен онлайн магазин на страхотна цена - 180лв. В днешно време вече все повече хора ползват интернет като средство за намиране на стоки и продукти. Като тенденцията е в бъдеще е-търговията да се разрастне още повече.
Само за ограничен период от време можете да направите заявка за изграждане на онлайн магазин на цена от 180лв с включен безплатен домейн за сайта Ви.

Научете повече и направете заявка тук - Виж повече

понеделник, 5 януари 2015 г.

Минимални прагове и МОД за 2015 година

И тази година има ръст в осигурителните прагове със средно 4 на сто. Това означава ,че приблизително 2млн. българи ще плащат по-високи осигуровки през новата година. Пълен списък с актуалните прагове можете да откриете тук - минимални осигурителни прагове за 2015 година

понеделник, 29 септември 2014 г.

Качествени тренинги и обучения

Качествени тренинги и обучения
Качествени тренинги и обучения
Качествените тренинги или обучения са жизненоважни е периода на финансова криза. Чрез обучение на персонала вие инвестирате директно в качеството на предлаганите от фирмата Ви услуги. Обучението на персонала е жизненоважно и поради факта, че спомага за по-добра оптимизация на работния процес, сплотяване на колектива и изграждане на редица навици и възможности във работните ви кадри. За да е качествено едно обучение на първо място е необходимо да проверите лекторите и материалите чрез които се провеждат семинарите. Не на последно място е необходимо и да проверите дали се издава сертификат за проведеното обучение. Още по темата четете на: http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/131

сряда, 13 август 2014 г.

Кои са основните способности за реализиране на успешен бизнес?


В сегашни дни все повече хора се стремят към реализиране на успешен бизнес, чрез различни методи за реклама. Това е разбираемо, защото достигането на тази идея ще доведе до самостоятелност, по-високи доходи, развиване на личните творчески способности и реализиране на личния потенциал на отделната личност. За трансформирането на желанието в реалност са необходими редица личностни умения, също и готовност за решаване на много основни въпроси. Сред тях са въпроси, като: „Кои са най-значителните умения за реализиране на доходен бизнес?”, „Съществуват ли хора, които са родени за бизнесмени и такива, които не са подходящи?”, „На какво се дължи фактът, че едни успяват, а други не?”. Отговорите на тези въпроси са изключително важни и се съхраняват във всеки един от нас. Това е така, защото всеки сам за себе си разбира, какво е подходящо за него, но това до голяма степен е продиктувано от нашия житейски и професионален опит. Опитът и знанията му ще допринесат за повишаване на неговия имидж, чрез различните методи за реклама – сайтове за обяви, статии и визитки. Освен това много важна роля играе самооценката, както й психологичните особености около отделния индивид.

Ние вярваме, че няма гарантиран метод или ограничение на характеристиките, които позволяват задоволително реализиране в бизнеса. Просто всеки човек трябва обстойно да прецени своите силни и слаби страни, която преценка да е резултат от безпристрастни обстоятелства за своята индивидуалност. В противен случай би могло да се стигне до объркване, резултат от неадекватна самооценка за индивидуалните качества. Високата и неадекватна оценка може да доведе до авантюри, които да са извън възможностите на личността. Което да остави необратими белези на разочарование от неуспеха, които да са резултат от сложни, непосилни начинания. От друга страна бизнесменът с недостатъчна аз концепция няма да има увереността да разгърне своите умения, въпреки своя огромен потенциал.

Според нас има хора, които са по-подходящи за изпълнението на собствена бизнес идея, поради съществуване на характеристики, които са типични за личността на успешния бизнесмен. Тези качества се придобиват или са част от личността на индивида, резултат от неговия темперамент. Но тези качества до голяма степен са обусловени от различните видове бизнес. В настоящия свят съществуват множество различни възможности, които от своя страна изискват различни личностни особености. Истината е, че всеки е подходящ, стига да открие своите силни страни и опредмети този свой потенциал. Не всички хора първоначално ще разполагат с целия набор от психологически качества на успешен управител. Но при голямо желание и работоспособност винаги може да се развие и липсващото звено.

Множество хора стартират собствен бизнес, но малко от тях успяват да постигнат бизнес успех. Познатата днес психология ни дава много инструменти, които могат да са полезни за младия и трудолюбив предприемач. В тази статия ще обърнем внимание на някои от качествата, които са необходими за развиване на успешен бизнес.

Основни качества:

1. Решителност, дисциплина и трудолюбивост за достигане на поставените задачи.

2. Широка скроеност и умение за сработване с различни хора, дарба за решаване на конфликтни ситуации.

3. Храброст и готовност за вземане на лични решения. Вслушване в личната интуиция и решимост при вземане на трудни решения.

4. Интуиция за откриване на съществените неща, онези, от които потребителите се нуждаят в момента.

5. Зрялост и практичност. Знание и желание за повишаване на фирмения имидж и авторитет.

6. Умение за поемане на рискове и упоритост в постигане на поставените цели. Готовност за изправяне пред проблемите, които понякога могат да изглеждат и безнадеждни. Изправяне пред предизвикателствата с вяра в успеха, дори и след провал в дадено начинание.

7. Любов към живота и стремеж към нови изпитания.

8. Силно изразено качество, което Ви разграничава от конкуренцията и би могла да ви даде предимство при осъществяване на дадена идея.

9. Увереност в себе си и своите способности.

10. Готовност и желание за увеличаване на фирмения имидж и нареждането й сред други топ фирми и топ сайтове.

11. Умение за ясен анализ на събитията, който да гарантира, че всяко начинание ще се подбира в съответствие с неговите силни и слаби страни.

Познати са още редица характеристики, които могат да бъдат изброени, като основа за реализиране на сполучлив бизнес. Не бива да изпускаме да посочим, че всеки човек сам по себе си се откроява и съвкупността от неговите собствени особености го прави уникален. Тази уникалност е най-важна в живота и бизнеса, което ни дава възможност да се отличаваме от останалите във всяка сфера от действителността и бизнеса. Основавайки се на този факт, дори и при присъствието на всяко едно от изброените качества, не може да бъде гаранция за постигане на финансов успех. Въпреки това си заслужава да се правят опити, защото дори и най-сполучливите предприемачи не са държали в ръце готова рецепта за техния успех.

Ще имам ли подходяща работа?

Уместно ли е наемане на млади работници на работа, които са завършили своето образование и разполагат потребната квалификация и знания, но без целеви опит? Този значим въпрос би следвало да се проучва както от страна на работодателите, така и по отношение на търсещите работа лица. Фирмите са готови да влагат много средства за реклама и бизнес, което да повиши техният имидж. Осъществяването на тази цел се докосват до разнообразни методи, част, от които са интернет услугите за онлайн визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на първо място винаги си остава персоналът, който е и водещият инструмент за качествено справяне с дейността на фирмата. Затова в тази статия ще се спрем на трудностите при наемането на младите и без опит, но квалифицирани кадри. Затрудненията са свързани с хода на адаптация, което да доведе до неосезаеми загуби и за двете страни. Голям брой работодатели предпочитат да се доверят на опита на техните работници и доста по-рядко се доверяват на неопитни специалисти. Нещата се променят само в случаите, когато пазарът на труда в определен етап не разполага с персонал с нужния опит. Този факт поставя неопитните хора в неблагоприятна ситуация по отношение на останалите кандидати, които притежават придобит опит въпреки своите личностни особености и минала квалификация. Този проблем се усложнява още повече, особено в ситуацията на икономическа криза, когато работните места се ограничат и на много хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни случаи не се разрешава на неопитните специалисти да се докажат на новата работа, въпреки че в предходната си месторабота са наложили се и опитни експерти. Много често около населението се налага общоприетото разбиране, че образованието в България е на изключително ниско равнище. Налага се обстоятелството, че младите специалисти се дипломират без нужната рутина и практическа подготовка. Този факт трябва да се вземе под особено внимание и сериозно да се работи в тази насока. Необходимо е да се предостави вариант на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено изучаване на сухия и силно теоретичен материал. Важно е да се променят изцяло програмите за обучение в България, защото наученото е важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и дискриминирането им напълно от пазара на труда. Като не им се дава вариант за развитие и натрупване на опит, което да им даде шанс да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, поради факта, че те самите нямат вина за проблемите на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото дипломиране те показват, че имат нужния стремеж и решителност за справяне. Освен това са придобили много нови знания и компетенции, които да ги изтласкат напред. Трябва да се вземе под внимание фактът, че сегашните млади висшисти могат да бъдат много полезни. Те притежават много по-високо ниво на техническо знание. Тук се включват и по-високи компютърни познания. Това може да подобри работния процес и ще допринесе за разрешаване на много затруднения и задачи. Тук се включват случаите на типични повтарящи се задачи, които могат да бъдат разрешени, чрез използване на компютърни програми. Следенето на информация по определени въпроси в интернет, също може да е от значителна полза. Казаното до тук ни дава възможност да направим извода, че назначаването на работа на неопитни специалисти крие известни рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематнаемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на неопитния специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

събота, 12 юли 2014 г.

Какво да знаем за камини на пелети

Полезна информация , която задължително да знаем за пелетните камини. Полезна информация свързана с начина на работа и действие на камините.

Повече тук : какво да знаем за камини на пелети