сряда, 29 май 2013 г.

Какво представлява VOIP технологията

VoIP ("Войп" от Voice over Internet Protocol или Вик по Интернет церемониал ) е похват, която позволява провеждането на разговори на далечно разтояние (телефония) благодарение на инфраструктурата на Интернет. Терминът възможно е да се отнася до връзка между два компютъра, два телефонни апарата, или компютър и телефонен прибор, престани сигналът да се пренася в част от пътя си с IP пакети.

IP-телефонията е метод, която свързва два телефонни абоната, извън в коя категория на света са те, посредством глобалната Интернет плета. До не преди много време мрежата с комуникационни канали (телефонната примка) и мрежата с комуникационни пакети (IP-мрежата) съществуваха на практика независими една от друга и се използуваха за различни цели. Телефонната примка се използваше внимателно за превоз на гласова осведомяване, а IP-мрежата за превоз на свидетелство. Технологията IP-телефония обедини тези две мрежи. Важен елемент в това обединяване играят устройства, популярни като гейтове (gateway). Те представляват специализирани входно-изходни устройства, при които от едната линия се включва стандартната телeфонна силует/линии, а от другата насока - IP-цедилка (Интернет, Ethernet, etc.).

Ето и изоставен добре организиран поясняване за това как на опитност се осъществява самата комуникация, ако се използва рубрика за досег до VoIP услуги през обикновена (PSTN) линия. Купувач на VOIP полза от заселище А иска да позвъни на негов съмишленик от селище Б. Звъненето, произтичащо от телефонната серкме на касаба А достига до гейта в заселище А, където отначало се оторизира (по набиране на уникален код от потребителя или по автоматично вникване на номера), подир това се цифровизира, компрeсира се по изричен алгоритъм (codec), и във вид на IP топ се предава по IP-мрежата. Самият IP пакет съдържа известие до кой категоричен гейт на IP-мрежата позволено е да пристигне. Пристигащия IP-денк в гейта на заселище Б, иначе се преобразува в телефонен сигнал и гейта позвънява посредством стандартната телефонна плета на приятеля от поселище Б. Крайните потребители на тази полза на рутина не могат да разберат КАК право е осъществен този беседване и да го различат от стандартната телефонна добрина.

Ако потребителят от поселище А, разполага с някакво VoIP характер (хребет то телефон или смътен VoIP gateway) примерът се опростява, тъй като връзката се осъществява здравата по-мигновено (не е нужно да се избира лудория на точката за вход или оторизиращ код) и автоматизирано. Още по-много, в този задължение няма проблем от активна телефонна силует, а единственно Интернет сношение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар