неделя, 19 май 2013 г.

За бизнеса и фирмите

Бизнеса в българия в момента е на много слабо развито ниво. Един от основните проблеми за това е междуфирмената задлъжялост , и недостига на средства. Все повече качествени служители биват съкращавани поради липса на достатъчно средства, Служителите в една фирма са един от най-лесно ликвидните ресурси за намаляване на разходите. Всичко това вкупом увеличава както безработицата , така и кръговрата на пари в икономиката.
Един от възможните варианти за инвестирането отново на средства в икономиката са инвестирането на пари от ЕС в дадени икономически сектори по съответните програми - Предприемчиви българи , Схема „Внедряване на иновации в предприятията” , Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” и др.
Друга възможна опция за облекчаване на бизнеса е отпускането на финансиране от банковите институции. За жалост повечето предприемачи и мениджъри са с погрешно мнение за отпускането на кредити от банките. Повечето от тях са на мнение ,че в момента се отпускат трудно финансови кредити за малки и средни предприятия и още по-трудно се погасяват заради високи лихвени проценти. Това обаче не е така, в момента дори много банки имат преференциални условия за отпускане на фирмени кредити , като единственото което се е променило от настъпването на кризата е по-обстойните проверки на кандидатстващата фирма.
Бизнеса вече е облекчен и с много по-лесните процедури по вписване на новите фирми както и по-ниските такси, комисионни за самото вписване. Така държавата цели значително да улесни стартирането на нов бизнес от предприемачите.
Вече може да се намери и обстойна информация относно вписването на новите търговски дружества - ЕООД , ООД и др. в интернет пространството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар