петък, 10 май 2013 г.

ITIL – добрите ИТ практики: въведение; приложение; предизвикателства

ITIL (IT Infrastructure Library) е набор от добри практики при поддръжката и предоставянето на ИТ услуги. Разработена през 80-те години от Централната агенция по компютри и телекомуникации на Великобритания (Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA), първоначално ITIL се състои от над 30 книги, които са издавани в продължение на години, включвайки най-добри пратики в областта на ИТ, събрани от много източници от целия свят. От IBM, например, твърдят, че 4-томната им поредица за управление на системи (A Management System for Information Systems), позната като Жълтите книги (Yellow Books), има голям принос за библиотеката ITIL.


Какво означава ITIL?
ITIL (IT Infrastructure Library) е набор
от добри практики при поддръжката и
предоставянето на ИТ услуги. Разрабо-
тена през 80-те години от Централ-
ната агенция по компютри и телеко-
муникации на Великобритания (Central
Computer and Tele communications
Agency – CCTA), първоначално ITIL се
състои от над 30 книги, които са
издавани в продължение на години,
включвайки най-добри праkтики в
областта на ИТ, събрани от много
източници от целия свят. От IBM,
например твърдят, че 4-томната им
поредица за управление на системи
(A Management System for Information
Systems), позната като Жълтите
книги (Yellow Books), има голям принос
за библиотеката ITIL.
Когато CCTA, заедно с още ня-
колко други агенции, прераства в
Национална търговска агенция (Office
of Government Commerce – OGC), тя
възприема проекта като част от
своята мисия да работи с общест-
вения сектор в страната в ролята
на катализатор в постигането на
ефективност, по-високо качество и
успеваемост при осъществяването
на програми и проекти.

Прочетете повече като изтеглите книгата от тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар