събота, 25 май 2013 г.

За счетоводителите като консултанти


Счетоводството е обширна тема, която обхваща много аспекти на бизнеса, както и на личните финанси на физическите лица. Счетоводство теми варират от счетоводство, отчитане на разходите, фиксиран актив счетоводство, счетоводство данък, одит и др.

Но счетоводството не е само за вписванията в счетоводната система. Тя включва май други аспекти, които обикновено не са свързани с счетоводството. Един добър счетоводител не само изготвя финансовите си отчети, баланси, както и други доклади за бизнеса. Те участват в много други области, които обикновено се считат консултации в различните му форми.

Счетоводители много пъти ще се предлагат услуги като писане на бизнес план, създаване на бизнес план за победа, защитата на активите, превенция измами, разкриване и разследване; и подготовка данък за корпорации, партньорства, LLCs, имоти, тръстове и други образувания. Те участват много пъти в одита на финансовите отчети на предприятията. Те биха могли да участват в създаването на бай-Продавам споразумение, финансово планиране и други свързани с тях теми.

Счетоводители обикновено са колеж гради с минимум бакалавърска степен, обикновено в областта на счетоводството или свързани с областта. Много продължа да получи магистърска степен по бизнес мениджмънт, счетоводство, Съдебна Счетоводство и други свързани градуса. Някои продължи да преподава в училища, университети и колежи. Някои започнат свой собствен бизнес и много пъти го направят след като е работил за нито публично счетоводна фирма или да работят в частния сектор. Някои стават дипломираните експерт-счетоводители (ДЕС), които са в състояние да дава становища по финансовите отчети на предприятията. Не всички счетоводители са CPAs нито се изисква да бъдат на CPA.

През следващите 15 седмици, а още ще има статии за счетоводството, но също така и на различните консултантски услуги, свързани с много счетоводители предлагат. Понякога счетоводители участват в несъстоятелност ситуации и се държат от строги правила, установени от законите за несъстоятелност. Въпреки че това са добре познати теми, статиите са представени тук, ще предлага информация за някои от най-доходоносните области консултантски че счетоводители, данъчни съставителите и други бизнес консултанти може да те заинтересоват преследва. Те са изпитани и доказани консултантски услуги, които носят в различни сумите на приходите. Някои изискват големи суми на обучение; други се нуждаят от обучение, което е по-малко време. Независимо от начина, консултант желае да отиде, тези услуги са необходими на всеки бизнес в една или друга форма. Да се ​​научиш как да се предлагат тези услуги ще бъде изключително полезен за бизнес клиенти за консултанти. Да се ​​научиш как тези услуги ще се възползват вашия бизнес или личен финансов живот ще бъдат представени в статиите. Някои от тези услуги изискват определена степен други не.

Заедно с предлагащи тези статии, вие се насърчават да участват в дискусионни форуми, за да задават въпроси за всяка счетоводна или финансова тема. Ако счетоводна студент желае да зададете въпрос, отговор ще бъде предоставена. Въпреки това, не домашните въпроси ще бъде разрешено или отговори. В допълнение, ще има статия за ново наименование за консултанти, които ще станат много популярни през следващите няколко години. Обозначението е сертифициран бизнес, Счетоводство и консултант облагане (CBATC).

Счетоводството бе дадена професия, съставен от лица от всички сфери на живота. Тези, които се интересуват от тази област следва да се отчитат полувисше образование от най-малко бакалавърска степен по счетоводство. В много държави може да се явяват на изпита CPA дали сте присъствали на тухли и хоросан училище или онлайн. Това е вълнуваща област и ако имате способности и желание да стане счетоводител, а след това по всякакъв начин трябва да се помисли силно на терена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар