четвъртък, 25 април 2013 г.

Информация за ЗДДС

Колкото повече четете ЗДДС толкова повече неясно става положението и не знаете от къде да започнете и как да тълкувате закона за данък добавената стойност. То тогава има решение
можете да намерите много полезна информация , както и въпроси и отговори , тълкувания на публикуваните норми и постановления касаещи ЗДДС само на страницата на :
http://ddsinfo.wordpress.com/ .
Това са например съвети относно :


ДДС
ДДС КАЗУСИ
ДДС ИНФОРМАЦИЯ
ДДС КОРЕКЦИИ
ДДС В ЕС
ДДС НЕДВИЖИМ ИМОТ
ДДС РЕГИСТРАЦИЯ
ДДС ПО ИНТЕРНЕТ

Важно е да се знае и тълкуването на закона защото не винаги е ясно как може да се изпълни той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар