понеделник, 22 април 2013 г.

Полезна информация ЗДДФЛ , ЗКПО, ЗДДС и КСО за 2013 година

Полезна информация свързана с новите промени и актуализации в ЗДДФЛ 2013 година , можете да намерите на сайта на http://consultbg.weebly.com.

Резюмирано можете да прочетете някой от основните промени направени в :

1. Промени в ЗДДФЛ 2013
2. Промени в ЗКПО 2013
3. Промени в ЗДДС 2013
4. Промени в КСО 2013

Всичките промени са обнародвани в Държавен вестник брой 94 от 30.11.2012г. и влизат в сила от 01.01.2013г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар