събота, 23 март 2013 г.

Човечеството на прага на самоунищожение

21 век. Век, в който човечеството е изправено пред дилемата черно злато или с*кс. Къде свърши съществуването ни като деца на планетата и започнахме да ставаме паразити за нея? Превърнахме се в хора виждащи единствено света в краката ни.
Това се доказва от научната теория за същността на човечеството състояща се в неговото самоунищожение.
Историята е нашата основа, барометър за правилно и грешно. И тя започва преди 4 млрд. години за планетата и едва 200 000 години за човечеството. В цялата ни позната древност до сега се наблюдава непрекъснато цикъла на живота. Но човечеството се учи бавно от грешките си. И не може да не се запитам дали планетата ни ще издържи до нашето осъзнаване, поемането на отговорност за нашите малки крачки от добри намерения водещи ни към ада.
Всички въпроси, които се подбуждат от тези разсъждения можем да ги обобщим в съвременната дума екология. Тя събира в себе си всички невидими, но толкова важни, връзки между Всичко във Вселената. И Всичкото е съставено от едни и същи взаимосвързани микрочастици, благодарение на които се образува чудото живот. Начало поставят бактериите живеещи в топлите извори, като еволюирайки към твърди повърхности, черупки извличат отровния въглероден оксид, а растенията, които се захранват от слънчева енергия, започвали да произвеждат кислород. Така цикълът на енергията никога не се променил. Но с течение на поколенията нещо се променя и човека забравя за връзката си с планетата и започва да я нарича „пластмасова планета". Така е озаглавен филма на Вернер Боте, който иска да покаже на света колко нелепо и егоистично постъпва.

За разлика от миналото сега проблемите са глобални и засягат цялата цивилизация. Един от тях е изсичането на горите. Като само в България са 60 хил. дка. и поради липса на бюджетни средства те не могат да бъдат възстановени. От това следва деградация и промени в местообитанието ни. За поправяне на отрицателния ефект е създадена и финансирана програма НАТУРА 2000. Но най-важната стъпка за подобряване на положението е като я направим вътре в и за нас. До тук не се изчерпват проблемите. Следват замърсяване на почвите с различни вредни химикали, радиация; замърсяване с промишлени и битови отпадъци; парников ефект; киселинни дъждове и др. Има безброй публикации на тези теми, които продължават да излизат и в момента. Въпреки, че всичко това е доказано от независими изследователи, трудностите произлизат от абсолютната секретност, която компаниите налагат по отношение на състава на химичните елементи и от силните лобита, които ги защитават.

И от всичко това изниква въпроса до колко всъщност е еволюирал хомо сапиенс? Дали вместо напред той не прави крачки назад в развитието си. Неговите знания, научно-технически постижения всъщност довеждат до неговия край. Земята, като планета, е била и ще остане след човека. Единственото, което зависи от нас сега е бъдещето. Време, което може да се промени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар