събота, 22 юни 2013 г.

Списък фирми в България

Ето и един полезен сайт , който разполага с данни за повечето вписани фирми по света, като включва и фирми от България - http://brands.co.nf/brands-bulgaria-companies/
Може да се проверят и фирми които са в ликвидация или да се направи справка по ЕИК (Булстат) номер. Лесно се вижда кои фирми са обявени в несъстоятелност или ликвидация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар