понеделник, 30 април 2012 г.

Биомасата - алтернатива за отоплението

 Биомасата - алтернатива за отоплението


        С повишаване цените на фосилните горива като нефта, природния газ и въглищата интересът към биомасата нараства. Възможно е да се стигне до локално изчерпване на природните ресурси, основно в защитените територии, но това по-скоро е свързано със социално-икономическото развитие на конкретните региони. В случай, че сравнително бързо се достигне състояние на равновесие, закономерно ще се увеличи и цената на все още малко използваните досега източници като отпадна дървесина, стърготини или слама.
        Биомасата днес е сравнително евтина, но нейното по-голямо оползотворяване се възпрепятства от високата цена на технологиите за нейната обработка и усвояване в сравнение със съоръженията за изгаряне на фосилни енергийни източници. Най-големият проблем е недостатъчното осъзнаване на предимствата и възможностите за оползотворяване на биомасата от страна на населението.
        Оползотворяването на биомасата може да бъде евтино само ако и съоръженията, напр. за отопление, предоставят необходимите технически параметри, подходящи за нейното усвояване. Следователно не е възможно в старите и неефективни котелни на въглища или кокс да се извършва изгаряне на дървесина и да се мисли, че проблемът е решен. Това далеч не е така просто. Старите котли често са с ефективност до 60-70% и при изгаряне на друго гориво ефективността им не се подобрява, а напротив- допълнително се понижава. Така на пръв поглед евтината отпадна дървесина едва ли ще бъде по-изгодна, или пък екологичните параметри на горивните процеси ще бъдат съществено по-добри, отколкото при изгарянето на въглища.

Няма коментари:

Публикуване на коментар