сряда, 13 август 2014 г.

Ще имам ли подходяща работа?

Уместно ли е наемане на млади работници на работа, които са завършили своето образование и разполагат потребната квалификация и знания, но без целеви опит? Този значим въпрос би следвало да се проучва както от страна на работодателите, така и по отношение на търсещите работа лица. Фирмите са готови да влагат много средства за реклама и бизнес, което да повиши техният имидж. Осъществяването на тази цел се докосват до разнообразни методи, част, от които са интернет услугите за онлайн визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на първо място винаги си остава персоналът, който е и водещият инструмент за качествено справяне с дейността на фирмата. Затова в тази статия ще се спрем на трудностите при наемането на младите и без опит, но квалифицирани кадри. Затрудненията са свързани с хода на адаптация, което да доведе до неосезаеми загуби и за двете страни. Голям брой работодатели предпочитат да се доверят на опита на техните работници и доста по-рядко се доверяват на неопитни специалисти. Нещата се променят само в случаите, когато пазарът на труда в определен етап не разполага с персонал с нужния опит. Този факт поставя неопитните хора в неблагоприятна ситуация по отношение на останалите кандидати, които притежават придобит опит въпреки своите личностни особености и минала квалификация. Този проблем се усложнява още повече, особено в ситуацията на икономическа криза, когато работните места се ограничат и на много хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни случаи не се разрешава на неопитните специалисти да се докажат на новата работа, въпреки че в предходната си месторабота са наложили се и опитни експерти. Много често около населението се налага общоприетото разбиране, че образованието в България е на изключително ниско равнище. Налага се обстоятелството, че младите специалисти се дипломират без нужната рутина и практическа подготовка. Този факт трябва да се вземе под особено внимание и сериозно да се работи в тази насока. Необходимо е да се предостави вариант на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено изучаване на сухия и силно теоретичен материал. Важно е да се променят изцяло програмите за обучение в България, защото наученото е важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и дискриминирането им напълно от пазара на труда. Като не им се дава вариант за развитие и натрупване на опит, което да им даде шанс да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, поради факта, че те самите нямат вина за проблемите на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото дипломиране те показват, че имат нужния стремеж и решителност за справяне. Освен това са придобили много нови знания и компетенции, които да ги изтласкат напред. Трябва да се вземе под внимание фактът, че сегашните млади висшисти могат да бъдат много полезни. Те притежават много по-високо ниво на техническо знание. Тук се включват и по-високи компютърни познания. Това може да подобри работния процес и ще допринесе за разрешаване на много затруднения и задачи. Тук се включват случаите на типични повтарящи се задачи, които могат да бъдат разрешени, чрез използване на компютърни програми. Следенето на информация по определени въпроси в интернет, също може да е от значителна полза. Казаното до тук ни дава възможност да направим извода, че назначаването на работа на неопитни специалисти крие известни рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематнаемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на неопитния специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар