сряда, 2 юли 2014 г.

Безвъзмездна инвестиция в млади предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име или да са свързани лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон) с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с  предложения бизнес план. Така ще може повече млади хора да започнат свой бизнес в страната.

Проектът е на финален етап на одобрение  и ще стартира в най-скоро време. Кандидатите трябва да нямат задължения към държавата и да са регистрирана фирма на свое име.

За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД илиЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи. Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности.

Цялата статия тук : 

Няма коментари:

Публикуване на коментар