петък, 12 юли 2013 г.

Справяне с данъчна проверка за малкия бизнес

Най-новите тенденции в данъчната и домейн одит показват, че малките и средни фирми размер не се съобразяват с IRS. В резултат на IRS е изправена пред недостиг на приходи. Това ги накара да се ангажират с чести одити за малките бизнес организации. Самата мисъл за данъчна проверка може да плашат тези компании и най-добрият начин да се избегне това е да се идентифицират проблемите, които често водят до данъчна проверка.

Идентифициране на проблема

Има две възможни причини. На първо място, трябва да се оцени всяко миналото на данъчна проверка. QuickBooks правят лесно са там, за да ви помогне да се справи с този аспект. С помощта на тези методи, може да се водят раздела на предишни въпроси, както и проверка за оставащите проблеми от тях.

Друг аспект, който трябва да се даде задълбочен поглед е, ако има нещо да се притесняваш, свързани с действащите връща данъчна ревизия. Ако тези проблеми са решени и са получили задоволителен отговор, може да се спрете люта над данъчна проверка.

План за процедурите по и умения за одит

И все пак, шансовете за данъчна проверка не може да се изключи напълно. По-добре е да бъдат добре подготвени за него. QuickBooks правят лесно опростява целия процес. Освен това, човек трябва да бъде възложена отговорността за идентифициране на области за изследване, някой, който ще представлява бизнес къща на одиторите. Колкото по-опитни и ефективно, че човек, толкова по-безпроблемно е на целия процес.

Този човек също ще бъде отговорен за поддържане на график за одит, преговаря време за предоставяне IDR (информация и искания документ) също. A къща бизнес трябва да съхранява цялата информация, свързана с дейността си добре документирани по всяко време. Това спестява много време и неудобства, особено на ръба на данъчна проверка.

В отговор на IDR

Както бе споменато по-рано, всеки бизнес организация, без значение колко голям или малък е той, трябва да поддържа собствени регистри на всички свои транзакции. Важно е да се поддържа добре поддържана и актуализирана информация за своите търговски сделки и договори. Докато данъчна проверка се провежда, те могат да бъдат помолени да предоставят всички тези записи.

Когато от една организация е била помолена да представи IDR, те трябва да имате предвид някои неща. Те никога не трябва да представят каквато и ненужна информация, тъй като това може да породи нови въпроси. От друга страна, непълна информация, също не трябва да бъдат доставени, които също могат да направят хората подозрителни IRS. A опитен човек може да бъде възложено да се справят с IDR искания и да направи необходимите отговори. Това лице може да бъде значително се възползвали с QuickBooks стана лесно записи.

Каквато и да е причината за данъчна проверка, не е нужно да се страхуваме толкова дълго, колкото на данъци се плащат в срок и всички документи са в ред. Ако се изисква бизнес къща може дори да се ангажират лично съвета за справяне с IRS и да преговаря по различни въпроси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар